SØG

KANALER

Viden Om - Forebyggelse af afkodningsvanskeligheder - lyd
Embed video
emu podcasts
Podcasts
Viden Om - Forebyggelse af afkodningsvanskeligheder - lyd
Play
13:19
Viden Om - Forebyggelse af afkodningsvanskeligheder - lyd
Viden Om - Forebyggelse af afkodningsvanskeligheder - læsestart
Play
03:04
Viden Om - Forebyggelse af afkodningsvanskeligheder - læsestart
Viden Om - Forebyggelse af afkodningsvanskeligheder - læsestart
ERFARINGER FRA FJERNUNDERVISNING OG GENÅBNING
Play
02:08
ERFARINGER FRA FJERNUNDERVISNING OG GENÅBNING
Hvad har I lært af tiden med fjernundervisning og genåbning? To nye udviklingsredskaber inspirerer pædagogiske medarbejdere og ledelse til at samle systematisk op på erfaringer og reflektere over, hvad der kan bringes med ind i det nye skoleår.
Viden Om - feedback på skriftlighed i danskundervisningen - GRUND_
Play
03:32
Viden Om - feedback på skriftlighed i danskundervisningen - GRUND_
Viden Om - feedback på skriftlighed i danskundervisningen
Play
03:06
Viden Om - feedback på skriftlighed i danskundervisningen
Viden Om - skoleudvikling med data -  Eksemple2
Play
07:31
Viden Om - skoleudvikling med data - Eksemple2
Eksempler på skolers arbejde med data
Viden Om - Skoleudvikling med data_generelt1
Play
05:44
Viden Om - Skoleudvikling med data_generelt1
Viden Om - Professionelle læringsfællesskaber - GRUND
Play
04:19
Viden Om - Professionelle læringsfællesskaber - GRUND
Viden Om - inkluderende læringsfællesmiljøer - hørenedsættelse_2
Play
03:23
Viden Om - inkluderende læringsfællesmiljøer - hørenedsættelse_2
Viden Om - inkluderende læringsfællesmiljøer - synsnedsættelse
Play
04:23
Viden Om - inkluderende læringsfællesmiljøer - synsnedsættelse
Viden Om - inkluderende læringsfællesmiljøer - ordblindhed
Play
04:12
Viden Om - inkluderende læringsfællesmiljøer - ordblindhed
Viden Om - inkluderende læringsfællesmiljøer - autisme
Play
05:00
Viden Om - inkluderende læringsfællesmiljøer - autisme
Viden Om - inkluderende læringsfællesmiljøer - ADHD
Play
04:24
Viden Om - inkluderende læringsfællesmiljøer - ADHD
Viden Om effektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståels
Play
01:43
Viden Om effektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståels
Mobning skole - præsentation af forfatter
Play
01:29
Mobning skole - præsentation af forfatter
Mobning - intro grundmodul 1
Play
01:20
Mobning - intro grundmodul 1
Grundmodul 2 mobbehåndteringsmodellen
Play
03:09
Grundmodul 2 mobbehåndteringsmodellen
Grundmodul 3 introduktion
Play
03:45
Grundmodul 3 introduktion
Grundmodul 2 introduktion
Play
01:02
Grundmodul 2 introduktion
Grundmodul 2 forfatter
Play
00:34
Grundmodul 2 forfatter
Grundmodul 1 forfatter
Play
00:33
Grundmodul 1 forfatter
Fagvideo Specialiseringsmodul dagtilbud
Play
02:20
Fagvideo Specialiseringsmodul dagtilbud
Fagvideo3 Specialiseringsmodul ung
Play
03:18
Fagvideo3 Specialiseringsmodul ung
Fagvideo2 Specialiseringsmodul ung
Play
02:21
Fagvideo2 Specialiseringsmodul ung
Fagvideo Specialiseringsmodul ung
Play
03:29
Fagvideo Specialiseringsmodul ung
Mobning - ung3
Play
01:03
Mobning - ung3
Mobning - ung2
Play
01:02
Mobning - ung2
Mobning - ung
Play
01:02
Mobning - ung
Fagvideo Specialiseringsmodul Grundskole
Play
06:26
Fagvideo Specialiseringsmodul Grundskole
Fagvideo 2 Grundmodul 3 tema 3
Play
08:13
Fagvideo 2 Grundmodul 3 tema 3
Fagvideo Grundmodul 3 tema 3
Play
01:27
Fagvideo Grundmodul 3 tema 3
Fagvideo2 Grundmodul 3 tema 2
Play
11:59
Fagvideo2 Grundmodul 3 tema 2
Fagvideo Grundmodul 3 tema 2
Play
01:33
Fagvideo Grundmodul 3 tema 2
Fagvideo 2 Grundmodul 3 tema 2
Play
06:34
Fagvideo 2 Grundmodul 3 tema 2
Fagvideo Grundmodul 3 tema 1
Play
01:21
Fagvideo Grundmodul 3 tema 1
Fagvideo Grundmodul 2 tema 3
Play
04:27
Fagvideo Grundmodul 2 tema 3
Fagvideo Grundmodul 2 Tema 2
Play
05:47
Fagvideo Grundmodul 2 Tema 2
Fagvideo grundmodul 2 tema 1
Play
03:28
Fagvideo grundmodul 2 tema 1
Fagvideo Grundmodul 1 Tema 3
Play
04:58
Fagvideo Grundmodul 1 Tema 3
Fagvideo Grundmodul 1 Tema 2
Play
10:12
Fagvideo Grundmodul 1 Tema 2
Fagvideo - Tema 1. Teoretisk definition og begreber
Play
05:06
Fagvideo - Tema 1. Teoretisk definition og begreber
Forældresamarbejde
Play
03:06
Forældresamarbejde
Viden Om Overgange
Play
04:29
Viden Om Overgange
Podcast 2
Play
18:05
Podcast 2
Viden Om
Podcast 1
Play
20:01
Podcast 1
Viden Om
It-understøttet inklusion
Play
02:33
It-understøttet inklusion
Viden Om
Tosprogede elevers sprog. En kort introduktion
Play
03:24
Tosprogede elevers sprog. En kort introduktion
Hvis man ser på 25 årige i Danmark med ikke-
vestlig indvandrerbaggrund, så er hver fjerde
hverken i arbejde eller under uddannelse. Det
er næsten dobbelt mange som blandt 25-årige
med dansk oprindelse. Hvorfor?
En del af forklaringen er sikkert at nogle –
men langt fra alle – som har dansk som
andetsprog får for lidt ud af deres skolegang.

Tak til Hasle Skole for medvirken i filmene
Tosprogede elevers sprog. Tre evidensbaserede didaktiske metoder
Play
05:07
Tosprogede elevers sprog. Tre evidensbaserede didaktiske metoder
Når tosprogede børn skal lære at læse, så
peger forskningen på tre overordnede
didaktiske tilgange som særlig effektive i
undervisningen. Det betyder ikke, at det er de
eneste rigtige metoder, men det er
sandsynligvis en fordel bruge dem sammen
med andre metoder, man som lærer har god
erfaring med.

Tak til Hasle Skole for medvirken i filmene
Speeddrawing
Play
02:35
Speeddrawing
Introfilm
Play
02:01
Introfilm
VIS-strategien er en serie læseforståelsesværktøjer til faglig læsning. De er nemme at bruge både for lærer og elev. I en række af film besøger vi konkrete undervisningssituationer, hvor læsevejledere og faglærere bruger VIS-strategierne i deres undervisning
Se teksten an-strategien
Play
03:50
Se teksten an-strategien
'Se teksten an' er en forståelsesstrategi, som bruges af eleverne til at komme ind i teksten. Eleverne starter med at se på overskrifter, billeder, illustrationer med mere, således at eleverne får en idé om, hvad de skal i gang med at læse. Derved får de aktiveret deres hukommelse og kendskab til emnet.
Mindmap-strategien
Play
01:39
Mindmap-strategien
Værktøjet Mindmap kan også kaldes brainstorm. Brainstorm er en god måde at aktivere og udvide elevernes forhåndsviden på. Værktøjet hjælper eleverne til lettere at forstå den fagtekst, de skal i gang med. De kan hurtigere finde ud af, hvilke dele af teksten de har kendskab til og hvilke de ikke har. På den måde kan eleverne fokusere på de dele, hvor deres viden ikke er så stor.
Overskrifter til tekstens afsnit-strategien
Play
04:11
Overskrifter til tekstens afsnit-strategien
I denne strategi handler det for eleverne om at stoppe op i læsningen og lave noter og overskrifter til alle afsnit. På den måde kan de efterfølgende få overblik over, hvad teksten handler om. Overskrifterne er en måde at sikre, at eleverne arbejder grundigt med hvert afsnit og finder de vigtigste informationer i en samlet overskrift.
Gæt et ord-strategien
Play
05:00
Gæt et ord-strategien
Gæt et ord-strategien er et redskab, som underviseren bruger i arbejdet med at udvikle elevernes ordkendskab, og ifølge faglæren Flemming er strategien undervisningsdifferentierende. Gæt et ord-strategien hjælper eleverne til at have fokus på, hvad der er væsentligt at lære i den tekst, som de skal læse, og eleverne får en bevidsthed om, hvad der er vigtigt før de går i gang med at læse. Derudover bliver strategien en sproglig leg, som kan være med til at engagere eleverne.
Ordkendskabskort-strategien
Play
04:48
Ordkendskabskort-strategien
I denne film besøger vi Flemming fra Avedøre Skole i samfundsfag med 8. klasse. Han benytter de syv VIS-strategier i sin undervisning, og i denne undervisningsgang bruger han strategien 'ordkendskabskort'. Eleverne skal have kendskab til vigtige ord inden for faget, og strategien kan bruges til at eleverne kan stoppe op og finde ud af, hvad det egentlig er ordet bruges til, og hvad betyder det i forskellige kontekster. Strategien er et redskab, der bruges samtidig med at der læses en tekst eller at eleverne får andre informationer. For underviseren er ordkendskabskort et redskab der bruges til at hjælpe eleverne med at få et dybere kendskab til ordenes betydning.
Andreas Rasch-Christensen 03
Play
07:38
Andreas Rasch-Christensen 03
Bente Bjørnholt KORA 03 Målstyret tilgang
Play
02:06
Bente Bjørnholt KORA 03 Målstyret tilgang
Rasmus Højbjerg Jacobsen KORA 02
Play
05:53
Rasmus Højbjerg Jacobsen KORA 02
Mette Deding SFI Skoleledere
Play
05:14
Mette Deding SFI Skoleledere
Mette Deding SFI Elever
Play
03:56
Mette Deding SFI Elever
Reflektionsskrivning
Play
03:08
Reflektionsskrivning
Feedback
Play
02:59
Feedback
Klasseledelse - Master
Play
16:50
Klasseledelse - Master