SØG

KANALER

10 del 2. Styrket tværprofessionelt samarbejde skaber sammenhæng for anbragte elever
Play
12:25
Podcastserie: Veje til inklusion
10 del 2. Styrket tværprofessionelt samarbejde skaber sammenhæng for anbragte elever
Rigtig mange børn og unge, der vokser op uden for hjemmet, er fagligt udfordret – set over en bred kam klarer de sig langt dårligere end børn og unge på deres egen alder. Hør, hvordan de i Kolding Kommune arbej...der på at vende denne udvikling med en systematisk tilgang til det tværprofessionelle samarbejde, der tydeliggør ansvarsfordeling, arbejdsgange og sikrer, at lærere og andre professionelle omkring eleverne bliver klædt på til at understøtte børn og unges læring og trivsel.

Læs mere om anbragte børn og unge på emu.dk her:
https://emu.dk/grundskole/saerlige-elevgrupper/anbragte-boern-og-unge?b=t5-t136

Medvirkende
Inge M. Bryderup, adjungeret professor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.
Thomas Bertelsen, PPR-konsulent i Kolding kommune

Vært
Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd
Vis mere
10 del 1. Læringssamtaler inddrager anbragte elever og øger deres trivsel
Play
16:22
Podcastserie: Veje til inklusion
10 del 1. Læringssamtaler inddrager anbragte elever og øger deres trivsel
47 % af anbragte børn og unge gennemfører ikke folkeskolens 9. klasses-afgangseksamen, og de, der gør, får i gennemsnit to karakterer lavere end deres jævnaldrende. Hør, hvordan de på Bogø Kostskole arbejder på... at vende denne udvikling med bl.a. læringssamtaler, hvor eleverne inddrages i egen faglige udvikling.

Læs mere om anbragte børn og unge på emu.dk her:
https://emu.dk/grundskole/saerlige-elevgrupper/anbragte-boern-og-unge?b=t5-t136

Medvirkende
Inge M. Bryderup, adjungeret professor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Thine Toft, lærer og vejleder på Bogø Kostskole

Vært
Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd
Vis mere
9. Når en almenlærer og en speciallærer deles om undervisningen
Play
10:49
Podcastserie: Veje til inklusion
9. Når en almenlærer og en speciallærer deles om undervisningen
Hvordan foregår det i praksis, når en almenlærer og en underviser med specialpædagogisk viden både forbereder, gennemfører og evaluerer undervisningen sammen i en klasse med både almenelever og elever, der er v...isiterede til skolens specialklasserækker på grund af generelle indlæringsvanskeligheder?

Det kan du høre i denne episode af Veje til Inklusion, hvor vi bliver klogere på begrebet Co-teaching og hører to læreres oplevelser og erfaringer med nye organiseringer af undervisningen.

Medvirkende
Helle Lüth, dansk-, tysk- og madkundskabslærer, Søndermarksskolen
Pernille Madsen, matematik- og engelsklærer, Søndermarksskolen

Vært
Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd
Vis mere
8. Med barnet for bordenden
Play
10:49
Podcastserie: Veje til inklusion
8. Med barnet for bordenden
Hvordan foregår det i praksis, når man inddrager og gør barnet til en aktiv part i dialogen om de udfordringer, eleven måtte opleve i skolen?
Denne episode handler om indsatsen Barnets Stemme, som hand
...ler om at inddrage barnet forud for en visitationsproces og give dem en stemme.

Medvirkende
Kirsten Hansen, pædagogisk leder på Øster Farimagsgade Skole

Vært
Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd
Vis mere
7. Konflikthåndtering og stærke relationer
Play
19:42
Podcastserie: Veje til inklusion
7. Konflikthåndtering og stærke relationer
Hvordan kan man som ressourceperson hjælpe lærere og pædagoger med at forebygge konflikter i undervisningsmiljøer præget af uro.
Det får du svar på i denne episode af Veje til inklusion, hvor vi sætter
... fokus på udvikling af trygge fællesskaber og styrkede relationer gennem video-baseret analyse af samspillet mellem elever og deres lærere og pædagoger.

Styrelsen for Undervisning og kvalitet har – med afsæt i den videobaserede analysemetode Marte Meo og Low Arousal-tilgangen – tilbudt et intensivt rådgivningsforløb til skoler, der har været udfordret af et højt konfliktniveau.

Fokus har været på fællesskabet samt lærere og pædagogers relationer til eleverne.

Metoden er brugt på Lindebjergskolen, og vi skal høre om deres erfaringer.

Medvirkende
Anja Kristine Hvidberg Olsen, Marte Meo supervisior og læringskonsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Lasse Bjørk Petersen, ressourceperson på Lindebjergskolen i Roskilde

Tina Nielherdth Rasmussen, lærer på Lindebjergskolen i Roskilde

Vært
Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd

Læs mere om at forebygge konflikter her
https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljoe/konflikter/et-aendret-syn-paa-elever-kan-forebygge-konflikter?b=t5-t24-t2150
Vis mere
6 del 2. Samarbejde om skolevægring
Play
11:22
Podcastserie: Veje til inklusion
6 del 2. Samarbejde om skolevægring
Hvordan kan fremskudt psykiatri og en tidlig indsats være med til at understøtte psykisk sårbare børn og unge i at undgå et højt skolefravær?
Det dykker vi ned i i denne episode af Veje til Inklusion,
...som er delt op i to dele – denne anden del handler om, hvordan et styrket samarbejde mellem fraværsteamet i Viborg Kommune og Børne- og Ungepsykiatrien i Region Midtjylland er med til at bremse for højt fravær for psykisk sårbare elever. Viborg kommunes indsats er en del af Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt om ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien”.

Medvirkende
Tina Kristiansen, souschef og pædagogisk leder på Vestre Skole i Viborg
Lene Toft Vester, fraværskonsulent i Viborg Kommune

Vært
Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd

Læs mere om skolevægring her: https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljoe/tvaerprofessionelt-samarbejde/skolevaegring-er-et-tegn-der-skal?b=t5-t24-t3553
Vis mere
6 del 1. Samarbejde om skolevægring
Play
13:58
Podcastserie: Veje til inklusion
6 del 1. Samarbejde om skolevægring
Hvordan kan fremskudt psykiatri og en tidlig indsats være med til at understøtte psykisk sårbare børn og unge i at undgå et højt skolefravær?
Det dykker vi ned i i denne episode af Veje til Inklusion,
...som er delt op i to dele – denne første del handler om en kommunes og en skoles erfaringer fra et år, hvor de har arbejdet tæt sammen for at sikre en støtte til elever, der har behov for en særlig indsats for ikke at komme for langt væk fra skolen. Viborg kommunes indsats er en del af Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt om ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien”.


Medvirkende
Tina Kristiansen, souschef og pædagogisk leder på Vestre Skole i Viborg
Lene Toft Vester, fraværskonsulent i Viborg Kommune

Vært
Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd

Læs mere om skolevægring her: https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljoe/tvaerprofessionelt-samarbejde/skolevaegring-er-et-tegn-der-skal?b=t5-t24-t3553
Vis mere
Prolog: Veje til inklusion – sæson 2
Play
01:38
Podcastserie: Veje til inklusion
Prolog: Veje til inklusion – sæson 2
Velkommen til anden sæson af Veje til inklusion. Vi går fortsat tæt på praksis, viden om og arbejdet med inklusion og specialpædagogiske indsatser på folkeskoler og specialskoler samt i bl.a. PPR og i psykiatri...en. Anden sæson består af fem episoder.
Vis mere
5. Low arousal og konflikthåndtering i skolen
Play
34:05
Podcastserie: Veje til inklusion
5. Low arousal og konflikthåndtering i skolen
Har du nogensinde prøvet at stå i en klasse, hvor larm og konflikter havde overtaget lokalet, og du stod tilbage med en følelse af at være magtesløs? Så er low arousal-tilgangen måske noget for dig.
V
...i gennemgår tilgangen og en skoles erfaring med at anvende den i denne udgave af Veje til inklusion.

Medvirkende
Jakob Kjærby Lentz, specialpædagogisk konsulent og indehaver af LowArousal.dk

Stine og Annie, hhv. lærer og pædagog med erfaringer i at anvende low arousal-tilgangen i en klasse

Vært
Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd

Læs mere om low arousal og konflikthåndtering i skolen her: https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljo/konflikter
Vis mere
4. Når børns perspektiver inddrages i visitationen
Play
25:46
Podcastserie: Veje til inklusion
4. Når børns perspektiver inddrages i visitationen
Hvad mener eleven egentlig er bedst for sig selv - at gå i en almenklasse eller i en specialklasse?
På en skole i Holbæk inddrager de barnets perspektiv, når det skal afgøres, hvor og hvordan eleven f
...år mest ud af sin skolegang både socialt og fagligt. Det har de faktisk gjort længe, men først i år er de begyndt at arbejde systematisk med at tage børnene med på råd.

Hør, hvordan det går med den strategi i denne episode af Veje til inklusion.

Medvirkende
Mads-Kristian Olsen, pædagogisk leder på Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken

Hanne Warming, professor på Roskilde Universitet

Vært
Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd

Læs mere om børneperspektiver og inkluderende læringsmiljøer her: https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljo/inkluderende-laeringsfaellesskaber.
Vis mere
3. Samarbejde mellem almen- og specialafdelinger
Play
30:16
Podcastserie: Veje til inklusion
3. Samarbejde mellem almen- og specialafdelinger
For at skabe flere og bedre inkluderende læringsmiljøer, hvor alle elever kan deltage og lære en masse og have det godt socialt, er det vigtigt at styrke samarbejdet mellem almen- og specialafdelinger.
...>Men hvordan gør man lige det?

Det kan du blive meget klogere på i denne episode af Veje til inklusion, hvor vi har besøgt Søndermarkskolen på Frederiksberg, som arbejder systematisk med at få alle elever til at være og lære sammen i fællesskaber.

Medvirkende
Lene Gjøl, pædagogisk leder på Søndermarkskolen
Jeanette Cederfeldt, inklusionsvejleder på Søndermarkskolen
Lotte Hedegaard-Sørensen, lektor i bl.a. inklusion på DPU, Aarhus Universitet

Vært
Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd

Læs mere om at arbejde med inkluderende læringsfællesskaber på emu.dk her: https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljo/inkluderende-laeringsfaellesskaber
Vis mere
2. Inkluderende læringsmiljøer på amerikansk
Play
24:28
Podcastserie: Veje til inklusion
2. Inkluderende læringsmiljøer på amerikansk
På P. K. Yonge-skolen i Florida, USA, har de stor succes med at arbejde tværprofessionelt i et inkluderende læringsmiljø, hvor alle elever – både de særligt dygtige og dem, der har brug for ekstra støtte - unde...rvises sammen.

Hvordan de griber det an, og hvordan deres arbejde kan inspirere danske kommuner, kan du høre i denne episode af podcasten Veje til inklusion; Inkluderende læringsmiljøer på amerikansk.

Medvirkende:
Jette Lentz, PPR-leder i Københavns Kommune.
Lene Nørgaard Hansen, skolekonsulent i Tønder Kommune.
Janne Hedegaard Hansen, inklusionsforsker og leder af Nationalt Forskningscenter for Udsatte Børn og Unge.

Læs mere om P. K. Yonge-skolens måde at arbejde på emu.dk her: https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljo/inkluderende-laeringsfaellesskaber/skolen-i-florida-hvor
Vis mere
1. Det faglige løft i specialtilbud
Play
26:53
Podcastserie: Veje til inklusion
1. Det faglige løft i specialtilbud
Faglige mål og trivsel er vigtige for alle elever – også på specialområdet. Elever på specialområdet skal udvikle sig fagligt, og det har ikke altid haft det nødvendige fokus. Men hvordan griber man lige dét an... som fagperson? Det kan du blive meget klogere på i denne episode af podcasten Veje til inklusion; Det faglige løft i specialtilbud.

Medvirkende:
Marie Bilde, sociolog i Rambøll
Kurt Conrad og Jesper Lind, lærere på Christianskolen

Læs mere om STUK’s landsdækkende netværksindsats på specialområdet her: https://www.uvm.dk/folkeskolen/laeringskonsulenterne/laeringskonsulenternes-inklusionsindsats
Vis mere