SØG

KANALER

Episode 1: Med elevorganisationer
Play
17:04
Podcastserie: Seksualundervisning i gymnasiet
Episode 1: Med elevorganisationer
De gymnasiale elevorganisationer har gennem flere år haft obligatorisk seksualundervisning i gymnasiet som en stor mærkesag, og de har blandt andet været med til at tilrettelægge undervisningsstrejker for oblig...atorisk seksualundervisning. I denne episode kan du møde formand for Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO), Julie Kølskov Madsen, forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Asger Kjær Sørensen og formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH), Lucas Westphal. De fortæller om baggrunden for deres ønske om obligatorisk seksualundervisning samt de muligheder de ser i at undervise i seksualområdet på henholdsvis htx, stx, hf og hhx.
Vis mere
Episode 2: Med læge og professor Christian Graugaard
Play
21:19
Podcastserie: Seksualundervisning i gymnasiet
Episode 2: Med læge og professor Christian Graugaard
Læge og professor i almen sexologi, Christian Graugaard, har arbejdet med de fleste facetter af seksualområdet gennem hele sit arbejdsliv. Christian Graugaard har derfor også fulgt seksualundervisningen i grund...skolen tæt og derudover har han deltaget i en referencegruppe for seksualundervisning i gymnasiet, nedsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. I episoden kan du høre Christian Graugaards refleksioner om seksualundervisning i gymnasiet og det potentiale og mulige faldgruber, der ligger i rammerne for det.
Vis mere