SØG

KANALER

7. Kommunal styring
Play
25:59
Podcastserie: Vejen videre med folkeskolereformen
7. Kommunal styring
Med folkeskolereformen satte man for første gang nationale måltal for elevernes læring og trivsel, og det blev en kommunal opgave at indfri disse mål på kommunens skoler. Det stiller nye krav til samarbejdet me...llem kommuner og skoler. I dette afsnit får vi perspektiver og gode tips til værktøjer og rammer for det konstruktive samarbejde, set fra begge sider af bordet.

Medvirkende:
Jakob Ryttersgaard, skoledirektør i Aalborg Kommune
Kirsten Birkving, skoleleder på Kokkedal Skole i Fredensborg Kommune.
Bente Bjørnholt, seniorforsker på VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Du kan læse VIVE’s evalueringsrapport om kommunal styring i folkeskolereformen her:
https://www.vive.dk/da/udgivelser/den-kommunale-styring-i-forbindelse-med-folkeskolereformen-14315/
Vis mere
6. Faglig og pædagogisk ledelse
Play
23:45
Podcastserie: Vejen videre med folkeskolereformen
6. Faglig og pædagogisk ledelse
Et væsentligt mål med folkeskolereformen var at styrke den faglige og pædagogiske ledelse af skolerne. Hvordan er det gået ude på skolerne, og hvordan kan skoleledelsen i praksis styrke deres faglige sparring m...ed og feedback til lærerne om undervisningen? Vi besøger Læssøesgade Skole i Aarhus og hører perspektiver fra både skolelederen, afdelingslederen og den faglige leder.

Medvirkende:
Louise Schmidt, skoleleder på Læssøesgade Skole i Aarhus
Irina Frello Hansen, indskolingsleder på Læssøesgade Skole i Aarhus
Marie Busck, faglig leder på Læssøesgade Skole i Aarhus
Bente Bjørnholt, seniorforsker på VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Du kan læse VIVE’s evalueringsrapport om skoleledelse her: https://www.vive.dk/da/udgivelser/skoleledelse-under-folkeskolereformen-14440/
Vis mere
5. En længere og mere varieret skoledag
Play
18:08
Podcastserie: Vejen videre med folkeskolereformen
5. En længere og mere varieret skoledag
Med folkeskolereformen fik eleverne flere undervisningstimer, så der fx var mere tid til at gå i dybden, mere tid sammen med lærere og pædagoger og mere tid til repetition. Samtidig skulle undervisningen være m...ere varieret med bruger af reformaktiviteter som fx den understøttende undervisning. I dette afsnit besøger vi Holte Skole, hvor ”Følg din nysgerrighed” giver eleverne mulighed for at udforske netop deres interesser og derigennem skabe variation i skoledagen.

Medvirkende:
Britt Jønstrup, afdelingsleder for faglig udvikling, Holte Skole i Rudersdal Kommune
Ida, elev 6. klasse; Simon og Cecilie, elever 4. klasse på Holte Skole i Rudersdal Kommune
Mikkel Giver Kjer, senioranalytiker på VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Vis mere
4. Undervisningsdifferentiering
Play
24:12
Podcastserie: Vejen videre med folkeskolereformen
4. Undervisningsdifferentiering
Undervisningsdifferentiering har været et fokuspunkt i folkeskolen i de seneste 20 år. Folkeskolereformen sætter fokus på, at alle lærere og pædagoger skal undervisningsdifferentiere, sådan at undervisningen ta...ger udgangspunkt i den enkelte elevs behov og potentiale. Undervisningsdifferentiering kan praktiseres forskelligt, men hvordan ser undervisningen ud, hvis elevernes skal have de faglige udfordringer, de har brug for? Vi besøger Kokkedal Skole i Fredensborg Kommune, som har succes med at differentiere, selvom de har et bredt elevgrundlag.

Medvirkende:
Sevda Patat og Tilde Eschenburg, lærere på Kokkedal Skole i Fredensborg Kommune
Carl-Emil og Keita, elever i 7. klasse på Kokkedal Skole i Fredensborg Kommune
Mikkel Giver Kjer, senioranalytiker på VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Vis mere
3. Lektiehjælp og faglig fordybelse
Play
19:07
Podcastserie: Vejen videre med folkeskolereformen
3. Lektiehjælp og faglig fordybelse
Med det øgede fokus på lektiehjælp og faglig fordybelse var det reformens hensigt, at alle elever – uanset deres baggrund – kan få den nødvendige faglige hjælp og støtte til skolearbejdet. På Vestbjerg Skole ve...d Aalborg har man prøvet flere modeller for lektiehjælp og faglig fordybelse. I dette afsnit fortæller en af skolens lærere om erfaringer og erkendelser og om, hvorfor Vestbjerg Skole ikke er blevet en lektiefri skole.

Medvirkende:
Louise Vibech Frederiksen, lærer på Vestbjerg Skole i Aalborg Kommune
Ida og Nina, elever i 7. klasse på Vestbjerg Skole i Aalborg Kommune
Vibeke Myrup Jensen, seniorforsker på VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Vis mere
2. Bevægelse
Play
26:06
Podcastserie: Vejen videre med folkeskolereformen
2. Bevægelse
Med folkeskolereformen blev der indført et krav om, at bevægelse skal indgå i skoledagen i gennemsnitligt 45 min. pr. dag. I dette afsnit møder vi bl.a. idrætsambassadørerne Kim og Ellen fra Brændkjærskolen i K...olding, hvor man arbejder målrettet på at gøre bevægelse i undervisningen nemt og sjovt for både lærere og elever. Skolen blev i 2020 indstillet til den internationale bevægelsespris #BeActive Award af Dansk Skoleidræt.

Medvirkende:
Kim Stahl Johnsen og Ellen Popp Thomsen, lærere og idrætsambassadører på Brændkjærskolen i Kolding
Catharina Ørnsholt-Christoffersen, skoleleder på Brændkjærskolen i Kolding
Miriam, elev i 7. klasse på Brændkjærskolen i Kolding
Maria Falk Mikkelsen, forsker på VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Du kan finde inspiration til bevægelse i skolen hos Dansk Skoleidræt
https://skoleidraet.dk/
Vis mere
1. Åben Skole
Play
24:18
Podcastserie: Vejen videre med folkeskolereformen
1. Åben Skole
Formålet med Åben Skole var at skabe en mere varieret og motiverende undervisning ved at åbne skolen mod samfundet igennem inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv samt de kommunale musik- og ...billedskoler i skolens hverdag. I dette afsnit hører vi, hvordan det er gået med ambitionerne, siden reformen trådte i kraft i 2014, og vi besøger Langebjergskolen i Fredensborg Kommune, hvor man arbejder projektbaseret og systematisk inddrager bl.a. lokale virksomheder og kulturinstitutioner i undervisningen.

Medvirkende:
Charlotte Schlichtkrull, lærer på Langebjergskolen, Fredensborg Kommune
Louis, elev i 3. kl. på Langebjergskolen, Fredensborg Kommune
Else Ladekjær, forsker på VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Du kan læse mere om Fredensborg Kommunes portal Skolen i Virkeligheden her: https://skolenivirkeligheden.dk/
Vis mere