SØG

KANALER

Film 3 GDPR_undertekstet
Del på Facebook Del på LinkedIn Del på Twitter Embed video
emu podcasts
Podcasts
Film 3 GDPR_undertekstet
Play
09:11
Film 3 GDPR_undertekstet
Film 2_praktikvejleder_undertekstet
Play
12:47
Film 2_praktikvejleder_undertekstet
Film 1 OB-elever_undertekstet
Play
12:49
Film 1 OB-elever_undertekstet
Til item: "At være elev med ordblindhed i oplæring på SOSU uddannelsen"
Sidevending
Play
01:26
Sidevending
I denne video vises, hvordan man kan vende en sengeliggende borger eller patient. Først foregår det uden hjælpemidler, dernæst med hjælpemidler i form af et glidestykke.
Lejring af patient
Play
03:18
Lejring af patient
Lejring af patient med halvsidig lammelse.
- Fokus på stimulation af den lammede side
Højere op i sengen
Play
01:43
Højere op i sengen
I denne video vises, hvordan man kan hjælpe en borger eller patient med at komme højere op sengen. Først foregår det uden hjælpemidler, dernæst med hjælpemidler.
Afasi - samarbejde omkring ADL
Play
03:52
Afasi - samarbejde omkring ADL
Almindelig Daglig Levevis (ADL) er et tilbud fra det offentlige, som henvender sig til unge og ældre i forbindelse med at udføre almene funktioner i det daglige liv samt forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne for derved at forbedre livskvalitet og funktionsevne.

Målgruppen omfatter blandt andet personer med synshandikap, mentalt- og kronisk syge etc.
Fra seng til kørestol
Play
01:10
Fra seng til kørestol
I denne video vises, hvordan man kan hjælpe en borger eller patient op fra sengen og over i en kørestol - uden unødige belastninger. Først foregår det uden hjælpemidler, dernæst med forskellige hjælpemidler.
Afasi
Play
03:58
Afasi
Samtale med en afatiker
Længere tilbage i stolen
Play
00:52
Længere tilbage i stolen
I denne video vises, hvordan en borger eller patient kan komme længere tilbage i sin kørestol - uden unødige belastninger. Først instrueres borgeren/patienten i, hvordan hun selv kan gøre det, og dernæst vises det med støtte fra hjælperen.
Teaser til
Play
01:35
Teaser til "Tro, håb, kærlighed og en kronisk sygdom"
Mød fire unge kvinder, som har det tilfælles, at de har en kronisk sygdom. Nu fortæller de ærligt om de ting, der optager dem mest: Moderrollen, parforhold, arbejdsliv og at forholde sig til, at man har en krop, som ikke længere kan det, man tidligere havde planer om.
Løft i børnehaven
Play
01:38
Løft i børnehaven
I børneinstitutionerne kommer du mange gange til at belaste dig selv. F.eks. når du skal løfte et barn, eller når du deltager i børnenes leg, som jo ofte foregår på gulvet. I videoen fortælles der om nogle konkrete løfteteknikker, der kan afhjælpe de værste ulemper.
Den bedste stilling er den næste stilling
Play
01:38
Den bedste stilling er den næste stilling
Efter en hel dag sammen med børnene i børnehaven kan man godt få lidt ondt i ryggen. Her gives der nogle gode råd og tips, hvis man har siddet for længe i den samme stilling.
Ét eksempel på læring
Play
01:14
Ét eksempel på læring
I denne video vises et eksempel på en læringsform, samarbejdende læring, hvor eleverne arbejder sammen om et givent emne.
Hvorfor hjælper hjælperen?
Play
02:32
Hvorfor hjælper hjælperen?
Omsorg er umiddelbart fint og godt. Men man kan have meget forskellig baggrund for sin omsorg. Videoen skildrer nogle fiktive omsorgsscener, som vi håber vil lægge op til diskussion ude på skolerne.
Mors - gøre en afdød i stand
Play
02:08
Mors - gøre en afdød i stand
En SOSU-elev skal for første gang gøre en afdød borger i stand. Praktikvejlederen instruerer trinvist eleven i, hvad man skal gøre. Der kan være meget forskel på, hvordan enkelthederne i proceduren foregår.
Elevtyper
Play
00:48
Elevtyper
Særligt i forbindelse med gruppearbejde træder de forskellige typer i karakter. Det kan have stor betydning for gruppearbejdets kvalitet, at gruppen og den enkelte er bevidst om typerne. Videoen her viser de mest almindelige elevtyper.
Måling af puls
Play
02:20
Måling af puls
Underviseren i sygepleje instruerer i, hvordan man måler puls. Kan det gøres på andre måder?
Det svære komma
Play
01:08
Det svære komma
Kommaet er godt nok et lille ubetydeligt tegn, men det kan i bestemte sammenhænge få katastrofale følger, hvis det enten helt mangler eller står forkert. Videoen viser et eksempel fra SOSU-verdenen, hvor rigtig placering af kommaet har stor betydning.
Måling af blodtryk
Play
01:35
Måling af blodtryk
Underviseren i sygepleje instruerer i, hvordan man måler et blodtryk. Kan det gøres på andre måder?