SØG

KANALER

20 års erfaringer med læse- og skriveteknologi for elever med læse- og skrivevanskeligheder dysleksi - 02 marts 2021 - 09-20-03
20 års erfaringer med læse- og skriveteknologi for elever med læse- og skrivevanskeligheder dysleksi - 02 marts 2021 - 09-20-03
Del på Facebook Del på LinkedIn Del på Twitter Embed video
emu podcasts
Podcasts
20 års erfaringer med læse- og skriveteknologi for elever med læse- og skrivevanskeligheder dysleksi - 02 marts 2021 - 09-20-03
Play
62:22
20 års erfaringer med læse- og skriveteknologi for elever med læse- og skrivevanskeligheder dysleksi - 02 marts 2021 - 09-20-03
20 års erfaringer med læse- og skriveteknologi for elever med læse- og skrivevanskeligheder dysleksi - 02 marts 2021 - 09-20-03
Muligheder og udfordringer i virtuel vejledning​
Play
22:32
Muligheder og udfordringer i virtuel vejledning​
Muligheder og udfordringer i virtuel vejledning​

v/ Laura Kongskov​

I dette oplæg sammenfattes perspektiver på muligheder og udfordringer i individuel virtuel vejledning af studerende med udgangspunkt i erfaringer fra Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet
Inkluderende læring i det virtuelle undervisningsrum – med særligt fokus på elever med ordblindhed
Play
21:35
Inkluderende læring i det virtuelle undervisningsrum – med særligt fokus på elever med ordblindhed
v/ Dorthe Bechmann​

Hvilke faktorer og hensyn skal man som lærer tage, når man skal inkludere og skabe deltagelsesmulighed for elever med ordblindhed i det virtuelle undervisningsrum. Få konkrete fif til, hvordan du som underviser kan strukturere og skabe undervisning, som inddrager og tager hensyn til elever med ordblindhed. Oplægget tager udgangspunkt i et ”mentor-forløb” i virtuel undervisning​

OPTAGET
Den læsende hjerne i en digital verden Implikationer for uddannelse og demokrati​
Play
61:41
Den læsende hjerne i en digital verden Implikationer for uddannelse og demokrati​
Den læsende hjerne i en digital verden: Implikationer for uddannelse og demokrati​

v/ Maryanne Wolf​

I dette oplæg vil præsenterer Marianne skriftsprogets udvikling, og hvordan læse- og skrivefærdigheder forandrer læserens hjerne. Især fremhæves udviklingen af dybe læseprocesser som kritisk analyse og empati, og hvordan disse processer kan påvirkes af henholdsvis analoge og digitale medier. Både digitale teknologiers fordele og ulemper for læring vil blive diskuteret​

OBS: Oplægget er på engelsk​

OPTAGET
Fællessamling og intro til konferencedagen om ordblindhed og andre læsevanskeligheder​
Play
05:18
Fællessamling og intro til konferencedagen om ordblindhed og andre læsevanskeligheder​
Fællessamling og intro til konferencedagen om ordblindhed og andre læsevanskeligheder​

v/ Stina Kjær Madsen & Trine Nobelius, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Bare fordi jeg er ordblind, kan jeg godt blive det, alle andre bliver
Play
40:18
Bare fordi jeg er ordblind, kan jeg godt blive det, alle andre bliver
”Bare fordi jeg er ordblind, kan jeg godt blive det alle andre bliver” – om at styrke fagligheden og selvbilledet hos ordblinde udskolingselever; eksempler fra undervisningspraksis
v/ Julie Fredsø-Rauer & Maria Kjellin Tinggaard 
I oplægget præsenteres konkrete eksempler fra undervisningspraksis, som dels har et fagligt fokus på strategier til bl.a. skriftlighed, læseforståelse, prøveforberedelser m.m. og dels et fokus på at mindske emotionelle følger af ordblindhed og udvikling af personlig robusthed