SØG

KANALER

Episode 1: Digital myndiggørelse
Play
27:45
Podcastserie: Teknologiforståelse i grundskolen
Episode 1: Digital myndiggørelse
Digital myndiggørelse omhandler evnen til analytisk og refleksivt at forstå digitale artefakters betydning i hverdags- og arbejdslivet. Denne episode af podcastserien giver en introduktion til forsøgsfaget tekn...ologiforståelse, og til hvordan forsøgets 46 deltagende skoler har arbejdet med forskellige aspekter af undervisningen i faget og særligt digital myndiggørelse. Hør blandt andet om, hvordan eleverne har arbejdet med chatbots i danskundervisningen i Odense, få indblik i diskussionerne om overvågning i Hobro, og bliv klogere på, hvordan skolens dataindsamling giver anledning til samfundsmæssige overvejelser i Hundested.

Medvirkende: Mikkel Hjorth og Malte von Sehested, samt lærere fra fire forsøgsskoler.

Vært: Anders Høeg Nissen
Vis mere
Episode 2: Digital design og designprocesser
Play
27:57
Podcastserie: Teknologiforståelse i grundskolen
Episode 2: Digital design og designprocesser
Digital design og designprocesser betegner evnen til at kunne rammesætte problemstillinger inden for et komplekst problemfelt og gennem systematisk metodeanvendelse generere nye idéer, som kan omsættes til form... og indhold i interaktive prototyper gennem egne digitale konstruktioner. I denne episode er der fokus på digital design og designprocesser.

Det handler blandt andet om kuglebaner, skraldespande og adfærd - og om hvordan idéen om iterationer, feedback og fortsat videreudvikling af et design også kan udfordre idéen om, at eleverne skal afslutte med et færdigt produkt i undervisningen.

Medvirkende: Mikkel Hjorth og Malte von Sehested, samt lærere fra fire forsøgsskoler.

Vært: Anders Høeg Nissen
Vis mere
Episode 3: Computationel tankegang
Play
27:08
Podcastserie: Teknologiforståelse i grundskolen
Episode 3: Computationel tankegang
At kunne omsætte en kompleks problemstilling til en mulig digital løsning fordrer en abstraktion over fænomener og relationer i verden og computerens evne til at informationsbehandle disse. Denne evne kaldes co...mputationel tankegang. Den computationelle tankegang er omdrejningspunktet i denne episode af podcastserien om teknologiforståelse i folkeskolen.

Det handler om analoge robotter på Munkekærskolen, og om hvordan eleverne samler data om virus-spredning i Hundested. Hør også om undervisning i krydsfeltet mellem algoritmer, data og modeller - både i de yngre og i de ældre klasser.

Medvirkende: Mikkel Hjorth og Malte von Sehested, samt lærere fra fire udvalgte forsøgsskoler.

Vært: Anders Høeg Nissen
Vis mere
Episode 4: Teknologisk handleevne
Play
29:06
Podcastserie: Teknologiforståelse i grundskolen
Episode 4: Teknologisk handleevne
At kunne omsætte computationel tankegang til digital teknologi kræver en handleevne i det digitale. Teknologisk handleevne betegner elevernes evne til at forstå digital teknologi som et materiale til udvikling ...af digitale artefakter. Denne episode af podcastserien om teknologiforståelse i folkeskolen ser på kompetenceområdet ‘teknologisk handleevne’.

Det handler om app-programmering og komplekse udfordringer i Odense, håndtegnede robotter i Solrød Strand og om teknik, der en gang imellem bare strejker. Episoden vender også idéen om "den symfoniske tilgang" og ser på, hvordan alle de fire kompetenceområder er knyttet tæt sammen, både i teori og i praksis.

Medvirkende: Mikkel Hjorth og Malte von Sehested, samt lærere fra fire udvalgte forsøgsskoler.

Vært: Anders Høeg Nissen
Vis mere
Episode 5: Bagom digital myndiggørelse og digitalt design
Play
27:32
Podcastserie: Teknologiforståelse i grundskolen
Episode 5: Bagom digital myndiggørelse og digitalt design
Ekstra episode
I dette afsnit kan du høre Ole Sejer Iversen, som har været med til at udvikle forsøgsfagligheden teknologiforståelse, fortælle om tankerne bag kompetenceområderne digital myndiggørelse
...og digital design og designprocesser. Du kan også høre om Hanne Fredbergs erfaringer med at undervise i teknologiforståelse i danskfaget, hvor hendes elever har stiftet bekendtskab med chatbots og cookies. Hør også om, hvordan Lone Nielsen som fagudvikler har været med til at udarbejde undervisningsforløb i teknologiforståelse til danskfaget, blandt andet med fokus på interaktive science fiction-fortællinger.

Er udarbejdet af Mikkel Aslak Koudal Andersen, CFU VIA, og tilrettelagt af Søren Knudsen, CFU, Professionshøjskolen Absalon.
Vis mere
Episode 6: Bagom computationel tankegang og teknologisk handleevne – og sådan kommer du i gang.
Play
23:52
Podcastserie: Teknologiforståelse i grundskolen
Episode 6: Bagom computationel tankegang og teknologisk handleevne – og sådan kommer du i gang.
Ekstra episode
I dette afsnit kan du høre Ole Sejer Iversen, som har været med til at udvikle forsøgsfagligheden teknologiforståelse, fortælle om tankerne bag kompetenceområderne computationel tankegan
...g og teknologisk handleevne. Du kan også høre om, hvordan Eva Petropouleas som fagudvikler har været med til at udarbejde et undervisningsforløb i teknologiforståelse som selvstændigt fag, blandt andet med fokus på at skabe kunst ved hjælp af algoritmer. Hør også Frederik Aggerholm fortælle om sine erfaringer med at undervise i teknologiforståelse integreret i billedkunst. Her har hans indskolingselever stiftet bekendtskab med robotter, der kan tegne.

Er udarbejdet af Mikkel Aslak Koudal Andersen, CFU VIA, og tilrettelagt af Søren Knudsen, CFU, Professionshøjskolen Absalon.
Vis mere