SØG

KANALER

1. Co-teaching som indsats til fagligt løft
I denne episode skal du møde Dorte, som er læsevejleder i indskolingen. I indskolingen arbejder Dorte sammen med dansklærerne om at styrke det generelle læseniveau i 0., 1. og 2. klasse, ved at bruge co-teaching. Forløbene varierer alt efter klassetrin. I 1. klasse arbejder Dorte og lærerne med co-teaching i form af stationsundervisning. I denne episode skal vi høre om, hvordan Dorte og dansklæreren arbejder sammen om et læsemakkerforløb med eleverne i 2. klasse. Med en del håndsprit og afstand har det også været muligt at fortsætte forløbene efter nedlukningerne.

Fælles for alle co-teaching forløb er vigtigheden af et tæt og afklaret samarbejde mellem de to lærere. Derfor har Dorte og dansklæreren et indledende møde om roller og forventninger til forløbet. Ved at være to lærere i undervisningen kan Dorte stå for undervisningen, og dansklæreren kan assistere ved at støtte de svageste elever. En styrke ved co-teaching er derfor, at de svageste læsere kan fortsætte med at være en del af klassens undervisning i stedet for at de eventuelt ville komme på læsekursus. På den måde kan alle elever i en klasse deltage i den samme undervisning.
Abonner på Podcast feed
XML
Embed podcast afsnit
Embed
emu podcasts
Podcasts
4. Intensive læringsforløb som indsats til fagligt løft
Play
20:23
Podcastserie: Inspiration til fagligt løft
4. Intensive læringsforløb som indsats til fagligt løft
I denne eposide skal du møde Bine, der fortæller om sit arbejde med intensive læringsforløb. Bine arbejder til dagligt som matematik- og kulturfagslærer. Tidligere har Bines skole sendt en del elever på intensi...ve læringsforløb, hvor hun oplevede, at eleverne især havde glæde af at der både bliver arbejdet med deres personlige, sociale og faglige udvikling. Den erfaring med at arbejde med de tre aspekter har Bine og hendes kolleger derfor valgt at arbejde videre med på deres egen skole. Samtidig har der været corona, som har gjort, at skolen blev nødt til at tænke i nye baner for at styrke elevernes faglige udvikling.

En af de positive effekter ved at indføre intensive læringsforløb på selve skolen i stedet for at sende eleverne hen til en anden lokation har været, at eleverne har nemmere ved at bringe det, de lærer på de intensive forløb, i spil i den almindelige undervisning. De intensive læringsforløb ligner ikke den daglige undervisning. De er sat op som frivillige fagcafeer efter skole, hvor eleverne møder andre lærere i en hyggelig og lidt mere uformel ramme. En vellykket fagcafe gør en forskel for elevernes faglige selvtillid i den daglige undervisning, fordi i fagcafeen får de opbygget kompetencer, der gør, at de har mere mod på at tage kampen op med det fagstof, de bliver undervist i.
Vis mere
3. Undervisning i mindre grupper som indsats til fagligt løft
Play
13:26
Podcastserie: Inspiration til fagligt løft
3. Undervisning i mindre grupper som indsats til fagligt løft
I denne episode skal du møde matematik og naturfagslærer Beatrice. Hun er også matematikvejleder, hvilket betyder, at hun arbejder med at understøtte de elever, som har vanskeligt ved matematik, og hun arbejder... med, hvordan skolen kan forbedre deres matematikundervisning. Gennem fire år har skolen haft en ekstra matematiklærer på hver årgang i udskolingen for at imødekomme elevernes faglige behov i udskolingen. Med en ekstra matematiklærer på årgangen kan de lave mindre grupper for de elever, der har brug for et fagligt løft i matematik.

I denne episode er fokus på matematikundervisning i mindre grupper, men mindre grupper kan bruges i alle fag. Beatrice og hendes kollegaer oplever, at eleverne er rigtige glade for de mindre grupper, og de kan samtidig se, at undervisningen i mindre grupper løfter elevernes faglige niveau i matematik. De er også med til at skabe et trygt læringsmiljø, hvor der er plads til fejle.
Vis mere
2. Makkerlæring som indsats til fagligt løft
Play
19:56
Podcastserie: Inspiration til fagligt løft
2. Makkerlæring som indsats til fagligt løft
I denne episode skal du møde Tine, som er klasselærer for en 4. klasse. Hun underviser eleverne i dansk og engelsk. I klassen er der en gruppe elever, der af forskellige årsager har vanskeligheder ved læring, f...x er der flere ordblinde elever i klassen. Tine har derfor fokus på at skabe et inkluderende læringsmiljø i klassen.

Efter første nedlukning oplevede Tine, at en del elever mistede motivationen både fagligt og socialt. Hun begyndte derfor at undersøge, hvordan hun kunne skabe et endnu mere inkluderende og motiverende læringsmiljø og støtte eleverne på en ny måde. Her faldt hun over makkerlæring, også kendt som peer tutoring. Hun bruger det et par gange om ugen i fagene dansk og engelsk. Tine arbejder med to slags makkerpar: Ét, hvor man er sammen dreng-pige, og ét, hvor eleverne selv vælger, hvem de vil arbejde sammen med. På den måde kan Tine variere oplevelsen af makkerlæring for eleverne. Fælles for makkerparrene er, at der er forskel på de to elevers faglige niveau. Hun oplever, at makkerlæring styrker den faglige og sociale udvikling hos både den fagligt svage og stærke elev. Derfor ser hun også stort potentiale i at implementere makkerlæring bredt, både på forskelligt klassetrin og i forskellige fag.
Vis mere