SØG

KANALER

Afsnit 1.3.: Pædagogisk læringsmiljø om morgenen
Morgenstunden er en både følelsesmæssig og praktisk overgang, hvor børnene har ekstra brug for nærvær fra det pædagogiske personale. Og det er giver både muligheder og dilemmaer i det pædagogiske arbejde. Det fortæller forsker Annegrethe Ahrenkiel i dette afsnit af BØRNEHØJDE.

Sammen med dagtilbuddet Skovstjernen og Annegrethe Ahrenkiel dykker vi ned i, hvorfor det er vigtigt at gøre morgenstunden til genstand for refleksion og planlægning – på samme måde, som man reflekterer over og planlægger formiddagens pædagogiske aktiviteter.

Medvirkende: Annegrethe Ahrenkiel, forsker ved center for daginstitutionsforskning, RUC

Leder, personale og børn fra Børnehuset Skovstjernen i Rudersdal

Vært: Trine Beckett, journalist og kommunikationsrådgiver.
Abonner på Podcast feed
XML
Embed podcast afsnit
Embed
emu podcasts
Podcasts
Afsnit 3.3.: Måltidet og forældre
Play
30:35
Podcastserie om den styrkede pædagogiske læreplan - dagtilbud
Afsnit 3.3.: Måltidet og forældre
Det giver børnene selvværd, når deres forældre bliver inddraget i deres måltider i dagtilbuddet. Det fortæller forsker Ellen Ravn Habekost i dette afsnit af BØRNEHØJDE. Og Børnehaven 1000fryd fortæller om, hvor...dan de har grebet opgaven an.

Medvirkende:
Ellen Ravn Habekost, lektor ved lærer- og pædagoguddannelsen UCL
Leder, personale og børn fra Børnehaven 1000fryd i Ringe

Vært
Trine Beckett, journalist og kommunikationsrådgiver
Vis mere
Afsnit 3.2.: Måltidet og smag
Play
30:06
Podcastserie om den styrkede pædagogiske læreplan - dagtilbud
Afsnit 3.2.: Måltidet og smag
Det pædagogiske arbejde med smag er afgørende for barnets socialisering, læring og dannelse. Det fortæller professor Karen Wistoft, der også fortæller om, hvordan man kan arbejde både fysiologisk, socialt og ps...ykologisk med smag i dette afsnit af BØRNEHØJDE. Her taler vi også med Børnehuset Elverhøj om, hvordan de arbejder sammen med de madprofessionelle i køkkenet om, at spisesituationen er præget af både tryghed og tillid og udforskning.

Medvirkende:
Karen Wistoft, professor på Aarhus Universitet
Leder, personale og børn fra Børnehuset Elverhøj i Ishøj

Vært
Trine Beckett, journalist og kommunikationsrådgiver
Vis mere
Afsnit 3.1.: Måltidet og normer
Play
33:07
Podcastserie om den styrkede pædagogiske læreplan - dagtilbud
Afsnit 3.1.: Måltidet og normer
Som pædagogisk personale er I sociale og kulturelle rollemodeller for børnene under måltidet. Og derfor er det vigtigt med en fælles måltidspædagogik, der giver plads til forskellige måder at være barn på. Og t...il både Emma Gad og Pippi. Hvad det kræver, har vi talt med forsker Stine Rosenlund om i dette afsnit af BØRNEHØJDE. Ligesom vi har besøgt Børnehuset Lupinmarken i Viborg og hørt om, hvordan de dagligt overvejer balancen mellem dannelse og bespisning i deres måltider.

Medvirkende
Stine Rosenlund, forsker ved Roskilde Universitet
Leder, personale og børn fra Lupinmarken i Viborg

Vært
Trine Beckett, journalist og kommunikationsrådgiver
Vis mere
Afsnit 2.3.: Evalueringskultur med børneperspektiver
Play
32:30
Podcastserie om den styrkede pædagogiske læreplan - dagtilbud
Afsnit 2.3.: Evalueringskultur med børneperspektiver
En evalueringskultur med børneperspektiver handler om mere end at lave børne-interviews. Det fortæller forsker Anette Boye Koch om i dette afsnit af BØRNE-HØJDE, og giver eksempler på, hvad I skal overveje, når... I inddrager børnenes per-spektiver.

I kan også høre Børnegården Rundhøj fortælle om, hvordan pædagogiske aktivi-teter og lege, som fx ”jobsamtalen” blev skabt og udviklet på børnenes initiativ og i dag spiller ind i Rundhøjs evalueringskultur.

Medvirkende:
Anette Boye Koch, docent og lektor ved VIA University College
Leder, personale og børn fra Børnegården Rundhøj i Aarhus

Vært
Trine Beckett, journalist og kommunikationsrådgiver
Vis mere
Afsnit 2.2.: Evalueringskultur som samarbejdskultur
Play
27:29
Podcastserie om den styrkede pædagogiske læreplan - dagtilbud
Afsnit 2.2.: Evalueringskultur som samarbejdskultur
Hvordan kan vi samarbejde om at være undrende og undersøgende på egen praksis? Og hvad skal der til, for at vi kan have en åben dialog også om det, der er svært at tale om? I dette afsnit af BØRNEHØJDE taler vi... med forsker Ane Qvor-trup om, hvordan en god evalueringskultur, baseret på et professionelt samar-bejde, kan være med til at flytte fokus fra fejl til fælles udvikling.

Vi hører også om, hvordan børnehuset Hyldegården i Gladsaxe har arbejdet med at udvikle deres samarbejde, så det er trygt at tale om pædagogisk praksis, også når tingene ikke går helt som planlagt.

Medvirkende:
Ane Qvortrup, professor på Syddansk Universitet
Leder, personale og børn fra Børnehuset Hyldegården i Gladsaxe

Vært
Trine Beckett, journalist og kommunikationsrådgiver
Vis mere
Afsnit 2.1.: Evalueringskultur med mål og mening
Play
26:49
Podcastserie om den styrkede pædagogiske læreplan - dagtilbud
Afsnit 2.1.: Evalueringskultur med mål og mening
Evaluering bliver meningsfuldt, når det bliver koblet til de spørgsmål, man undrer sig over i hverdagen. Sådan siger forsker Stine Hamilton i dette afsnit af BØRNE-HØJDE. Hør også Stine Hamilton fortælle om, hv...ordan I kan arbejde med evalue-ringscirklen, så I understøtter den udvikling, I ønsker, i jeres pædagogiske læ-ringsmiljø.

Vi besøger også dagplejen i Odsherred, der ved at filme og evaluere garderobesi-tuationen har fået øje på, hvordan de bedre kan understøtte børns deltagelses-muligheder og selvværd. Og taler med Børnehuset Rørvigrødderne, der oplever, at den skriftlige læreplan hjælper dem til at holde fast i den udvikling, de gerne vil skabe for børn og voksne.

Medvirkende:
Stine Hamilton, forsker ved Via University College
Leder, personale og børn fra dagplejen og Børnehuset Rørvigrødderne i Odsher-red

Vært
Trine Beckett, journalist og kommunikationsrådgiver
Vis mere
Afsnit 1.2.: Pædagogisk læringsmiljø i ydertimerne om eftermiddagen
Play
27:29
Podcastserie om den styrkede pædagogiske læreplan - dagtilbud
Afsnit 1.2.: Pædagogisk læringsmiljø i ydertimerne om eftermiddagen
Eftermiddagen kan tit kan leve lidt i skyggen af formiddagens pædagogiske aktivite-ter, men har sit eget pædagogiske potentiale.
I dette afsnit af BØRNEHØJDE giver forsker Anne Mette Buus sit bud på ef
...termidda-gens særlige betydning for børnenes leg, og giver gode råd til, hvordan I kan under-søge børnenes perspektiver på ydertimerne i dagtilbuddet.

Vi besøger også børnehuset Casseiopeia, og hører om, hvordan de har organiseret sig, for at kunne arbejde med det pædagogiske læringsmiljø hele dagen.

Medvirkende: Annemette Buus, forsker ved VIA, pædagoguddannelsen i Viborg

Leder, personale og børn fra Børnehuset Cassiopeia i Vangede

Vært: Trine Beckett, journalist og kommunikationsrådgiver.
Vis mere
Afsnit 1.1.: Pædagogisk læringsmiljø i dagens rutinesituationer
Play
29:08
Podcastserie om den styrkede pædagogiske læreplan - dagtilbud
Afsnit 1.1.: Pædagogisk læringsmiljø i dagens rutinesituationer
Hvis man skulle opfinde et pædagogisk læringsmiljø, ville man opfinde rutinerne. Sådan siger forsker Søren Smidt i dette afsnit af BØRNEHØJDE, hvor han også folder ud, hvorfor rutinerne og den gentagelse, der f...inder sted, har et særligt potentiale for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Vi besøger også Brændgård i Herning, hvor man netop har arbejdet med at skabe tydelighed særligt i rutinesituationer som i garderoben og på badeværelset. Det har vist sig at styrke relationen både børnene imellem og børn og voksne imellem.

Medvirkende: Søren Laibach Smidt, forsker ved Københavns Professionshøjskole

Leder, personale og børn fra Børnehuset Brændgård i Herning

Vært: Trine Beckett, journalist og kommunikationsrådgiver.
Vis mere