SØG

KANALER

Faglig skrivning - hvad og hvorfor?
Torben Størner er lektor og underviser faglærere i erhvervspædagogik, faglig skrivning mm. Han introducerer her til faglig skrivning og dens to hovedformer: skrivning i faget eller erhvervet samt skrivning for at lære. Samtidig begrunder han, hvorfor det er en god idé at arbejde med faglig skrivning i undervisningen.

Del på Facebook Del på LinkedIn Del på Twitter Embed video
emu podcasts
Podcasts
Faglig skrivning - hvad og hvorfor?
Play
02:54
Faglig skrivning - hvad og hvorfor?
Torben Størner er lektor og underviser faglærere i erhvervspædagogik, faglig skrivning mm. Han introducerer her til faglig skrivning og dens to hovedformer: skrivning i faget eller erhvervet samt skrivning for at lære. Samtidig begrunder han, hvorfor det er en god idé at arbejde med faglig skrivning i undervisningen.

Faglig skrivning - en opgave for faglærere
Play
03:39
Faglig skrivning - en opgave for faglærere
Torben forklarer, hvorfor faglærerne må inddrage den faglige skrivning, og hvordan det kan ske på en naturlig måde i den faglige undervisning. Han anbefaler, at man arbejder med en før-, under- og eftermodel, der støtter elevens hukommelse og erkendelse.
Dårlige kopier er en svøbe
Play
00:41
Dårlige kopier er en svøbe
Shahin fremdrager de dårlige kopier, mange lærere udleverer, som en af årsagerne til, at elever har svært ved at læse fagtekster.
Play
01:39
"Forforståelse er det vigtiste ..."
Shahin forklarer om forforståelsens betydning for elevernes læsning, og om hvordan man gør eleverne fortrolige med nye ord og begreber. Det handler om repetition i nye sammenhænge.
Play
03:19
"Fokuseret læsning er magi ..."
Shahin Fayaz opfatter det som sit ansvar at sætte rammer om elevernes læsning. Han fortæller her om arbejdet med fokuseret læsning og om, hvorfor det er hensigtsmæssigt. Shahin forklarer om sin brug af scannet tekst på SmartBoard, om læsning i fællesskab på klassen og om gentagelsens betydning.
Play
02:46
"Hvad er det så en læsevejleder skal?"
Jesper er læsevejleder på en sosu-skole, hvor man skal i gang med at beskrive læsevejlederens funktioner. Han forklarer, hvorfor det er vigtigt at have en funktionsbeskrivelse og om udfordringen i både at være kollega og læsevejleder med en funktion som projektleder af skolens læseindsats. Jesper fortæller også om udfordringen i at gøre spørgsmålet om metoder til et fælles anliggende for skolens lærere.
Fagtekster i samfundsfag og naturfag
Play
03:07
Fagtekster i samfundsfag og naturfag
Shahin underviser i samfundsfag og naturfag på sosu-skole. Han fortæller her om forskellen på fagene, og hvordan han griber læsningen an på et hold med frafaldstruede elever.
Metoder i arbejdet med fagtekst
Play
01:17
Metoder i arbejdet med fagtekst
Hanne er læsevejleder på en sosu-skole og forklarer kort om de greb, hun bruger i arbejdet med fagtekster.
Tid og kollegarolle som udfordringer
Play
00:53
Tid og kollegarolle som udfordringer
Hanne forklarer, hvordan spørgsmålet om tid og dobbeltrollen som kollega og vejleder er en udfordring i forhold til vejledning af kollegerne.
Læsevejlederen som igangsætter
Play
00:43
Læsevejlederen som igangsætter
Hanne fortæller om sin rolle som læsevejleder, om betydningen af at have fagligheden i orden, respekt for kollegernes undervisning og at kunne fungere som igangsætter.