SØG

KANALER

At lære førfaglige og faglige begreber
Interviews med lærere og elever på Aarhus Købmansskole, hvor de beskriver den vanskelige kommunikation i læringssituationen.
Del på Facebook Del på LinkedIn Del på Twitter Download Embed video
emu podcasts
Podcasts
At lære førfaglige og faglige begreber
Play
20:17
At lære førfaglige og faglige begreber
Interviews med lærere og elever på Aarhus Købmansskole, hvor de beskriver den vanskelige kommunikation i læringssituationen.
Screening - eksempel på nyttig praksis
Play
05:16
Screening - eksempel på nyttig praksis
Michael Højbjerg fortæller, hvordan screening gribes an på Esbjerg Handelsskole. Han forklarer om formålet og om, hvordan han følger op på resultaterne i forhold til både elever og lærere. Han kommer ind på styrker og svagheder ved brug af screening og om, hvordan man kvalificerer indsatsen.

Samarbejdet med faglærerne
Play
01:54
Samarbejdet med faglærerne
Som læsevejleder indgår Astrid i fagkollegernes timer med introduktion af redskaber til elevernes læsning. Hun fortæller her om, hvorfor det gør en forskel at konkretisere ideerne i faglærernes egen undervisning, og hvordan man kan agere fornuftigt som ”forstyrrende” element.
Fortrykte skabeloner
Play
00:53
Fortrykte skabeloner
Astrid giver eksempel på brug af skabeloner.
Eleverne får vigtige redskaber
Play
01:58
Eleverne får vigtige redskaber
Astrid forklarer, hvordan arbejdet med før-, under- og efteraktiviteter forbedrer elevernes tilegnelse af stoffet, og hvordan brug af skabeloner på en gang kan være nyttigt og tidsbesparende.
Før-aktiviteter - eksenpel fra praksis
Play
03:03
Før-aktiviteter - eksenpel fra praksis
Astrid underviser på hg og fortæller om brugen af før-læsningsaktiviteter som introduktion til et nyt område inden for et fag. Det drejer sig både om aktivering af den viden, eleverne i forvejen har om et emne, og om forståelse af begreber og sproglige vendinger i de tekster, eleverne møder.
Underaktiviteter
Play
01:23
Underaktiviteter
Astrid fortæller om sin brug af rollelæsning og forberedte noter. Begge dele eksempler på under-aktiviteter, der ledsager elevernes læsning og arbejde med emnet.
Elevaktiviteter
Play
00:37
Elevaktiviteter
Astrid peger på, hvordan opgaver til teksterne kan fungere som en efteraktivitet, der samtidig virker ind på fokus under læsningen.
Faglærerens brug af faglig skrivning
Play
02:39
Faglærerens brug af faglig skrivning
Torben uddyber, hvordan faglæreren kan anvende den faglige skrivning til at kontrollere elevernes forståelse og til at lære og bruge faglige begreber. Han forklarer også, hvordan faglærerens rolle og opgave adskiller sig fra dansklærerens.