SØG

KANALER

Visualisering er nyttig
Torben peger på nytten af at anvende konkrete genstande, billeder og film i undervisningen, når det drejer sig om elever med læsevanskeligheder.
Del på Facebook Del på LinkedIn Del på Twitter Embed video
emu podcasts
Podcasts
Visualisering er nyttig
Play
00:56
Visualisering er nyttig
Torben peger på nytten af at anvende konkrete genstande, billeder og film i undervisningen, når det drejer sig om elever med læsevanskeligheder.
Den største udfordring
Play
00:36
Den største udfordring
Torben giver sit bud på den største udfordring i forhold til eleverne.
Samarbejde med læsevejlederen om faglige tekster
Play
01:45
Samarbejde med læsevejlederen om faglige tekster
Torben fortæller, hvordan man på hans afdeling arbejder med at styrke elevernes lyst og evne til at læse faglige tekster. Det sker gennem samarbejdet med læsevejlederen.
Eleverne og deres problemer med læsning
Play
02:10
Eleverne og deres problemer med læsning
Torben underviser på grundforløbet i auto. Han fortæller her om eleverne og deres vanskeligheder med læsning, men peger også på en vej til at motivere eleverne.
Læsevejledere samarbejder med faglærere om en arbejdsinstruktion
Play
04:23
Læsevejledere samarbejder med faglærere om en arbejdsinstruktion
Jane og Inger samarbejder med faglærere i en teknisk erhvervsuddannelse om udformningen af en arbejdsinstruktion til en montageopgave. Instruktionen skal bruges til kompetenceafklaring af eleverne i starten af deres uddannelse. De to læsevejledere og faglæreren Poul fortæller om arbejdet, der er eksempel på, hvordan vejledning kan udfolde sig gennem konkret samarbejde.
Læsestrategier - en opgave for læsevejlederen
Play
01:00
Læsestrategier - en opgave for læsevejlederen
Lone peger på, at det er en vigtig opgave for læsevejlederen at introducere både elever og kolleger til forskellige læsestrategier.
Samarbejde mellem studievejleder og læsevejleder
Play
01:15
Samarbejde mellem studievejleder og læsevejleder
Lone er studievejleder og fortæller her om konkret eksempel på samarbejdet med læsevejlederen om nye elever med læsevanskeligheder.
Studievejleder om samarbejdet med læsevejlederen
Play
02:04
Studievejleder om samarbejdet med læsevejlederen
Lone er studievejleder og fortæller her om sit samarbejde med læsevejlederen. Hun giver også sit bud på den funktion læsevejlederen kan have som guide for kolleger og studievejledere i spørgsmål om læsning, herunder brug af it-startpakker i undervisningen.
Play
01:29
"Vigtigt at fange alle elever ..."
Jette fortæller om praksis med screening på hendes skole, der både omfatter tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Hun forklarer om skolens politik og strategi for screening og om, hvordan der følges op i forhold til den enkelte elev. Hun kommer også ind på, hvordan hun selv agerer og prioriterer i forhold til opgaven.
Eksempel: Arbejde med gloser i autobogen
Play
01:02
Eksempel: Arbejde med gloser i autobogen
Jette fortæller om eksempel fra undervisningen af autoklasse.
Implementering af læsehandlingsplanen
Play
01:53
Implementering af læsehandlingsplanen
Jette er læsevejleder på en stor skole med både tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Hun fortæller om status på arbejdet med læsehandlingsplanen og udfordringen med at få den omsat til praksis, så den gælder for hele skolen.
Samarbejde mellem læsevejleder og faglærer
Play
01:31
Samarbejde mellem læsevejleder og faglærer
Jette fortæller om et konkret eksempel på samarbejde med kollega i autofaget. Her giver faglæreren input til læsevejlederen, som tager læsestoffet op med eleverne inden de møder tekster og begreber i den faglige undervisning.
Læsevejleder - ikke læselærer
Play
02:35
Læsevejleder - ikke læselærer
Jette er læsevejleder på en skole med både tekniske og merkantile uddannelser. Hun fortæller her om sine funktioner, herunder den særlige opgave med vejledning af faglærerne. Jette forklarer, hvordan læsevejlederens funktion adskiller sig fra læselærerens, og hvorfor det er en udfordring at vejlede sine fagkolleger om læsning.
Læsevejlederen - set med ledelsens briller
Play
01:44
Læsevejlederen - set med ledelsens briller
Jens er afdelingsleder på en erhvervsskole og giver her sit syn på læsevejlederens rolle og betydning. Han fremhæver vejledningen af lærergruppen som en primær opgave og sætter ord på de kompetencer og egenskaber, læsevejlederen skal have for at kunne løse opgaven.