SØG

KANALER

CO2 transport
En kort indføring i de fysiologiske processer vedr. CO2 transport i kroppen
CO2 transport
Play
06:45
CO2 transport
En kort indføring i de fysiologiske processer vedr. CO2 transport i kroppen
Ilttransport
Play
11:39
Ilttransport
Kort gennemgang af de fysiologiske processer vedr. transport af ilt (O2) i kroppen
Lungernes transportsystem
Play
08:30
Lungernes transportsystem
En kort gennemgang af lungernes opbygning
Normal respiration
Play
07:10
Normal respiration
En gennemgang af de mekanismer og begreber, som er styrende for åndedrætsfunktionen.
Respirationsarbejde - compliance
Play
08:43
Respirationsarbejde - compliance
En kort gennemgang af de begreber og fysiologiske processer som er forbundet med luftfordeling og compliance i lungerne
Respirationsmuskler
Play
05:43
Respirationsmuskler
En kort redegørelse for de vigtigste respirationsmusklers virkning.
Åndedrætsregulering I
Play
05:11
Åndedrætsregulering I
En beskrivelse af de centrale fysiologiske processer forbundet med regulering af åndedrættet - fokus på åndedræts centeret og perifere/centrale kemoreceptorer
Åndedrætsregulering II
Play
09:12
Åndedrætsregulering II
En beskrivelse af de centrale fysiologiske processer forbundet med regulering af åndedrættet - fokus ændringer i O2/CO2
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Telefon: 6318 3000
ucl@ucl.dk
Se kontaktoplysninger for vores afdelinger her
Facebook logo