Opdag bæredygtighed som del af økonomi med Torben M. Andersen
Play
27:01
Podcastserie: Din digitale gæstelærer
Opdag bæredygtighed som del af økonomi med Torben M. Andersen
I denne episode fortæller økonomiprofessor Torben M. Andersen om sammenhængen mellem bæredygtighed og økonomi. De to begreber præsenteres ofte som hinandens modsætninger, men Torben M. Andersen argumenterer for..., at bæredygtighed bør spille en rolle, når man skal sikre en balanceret og langsigtet samfundsudvikling.

Forløbet, som er knyttet til podcasten, er målrettet samfundsfag og matematik på stx (3.g).
Vis mere
Find en læreplads med Anders Lund Hansen
Play
15:33
Podcastserie: Din digitale gæstelærer
Find en læreplads med Anders Lund Hansen
I denne episode skal du møde Anders Lund Hansen, der er direktør hos Grundfos. Anders Lund Hansen fortæller om Grundfos’ erfaringer, når virksomheden skal søge lærlinge. Anders Lund Hansen giver konkrete råd ti...l kommende lærlinge, der ønsker at finde en læreplads. Det handler blandt andet om motivation for at blive faglært og at have sat sig ind i, hvilken virksomhed man søger hos.

Forløbet, som er knyttet til podcasten, er målrettet elever på eud på grundforløb 1 og 2 på tværs af hovedområderne.
Vis mere
Bliv fagligt stolt med Anders Nielsen
Play
10:20
Podcastserie: Din digitale gæstelærer
Bliv fagligt stolt med Anders Nielsen
I denne episode skal du møde Anders Nielsen, der fortæller om faglig stolthed ved sit erhverv som tømrer. Udover tømrer er Anders Nielsen også standupkomiker. Anders Nielsen bruger i podcasten sine egne erfarin...ger til at reflektere over, hvad faglig stolthed er for ham. Det handler blandt andet om at være med til at hjælpe danskere med at udføre deres projekter og visioner i hjemmet. Anders Nielsen vil gerne være et forbillede for de unge, der ønsker at vælge en erhvervsuddannelse og stå ved det!

Forløbet, som er knyttet til denne podcast, er målrettet elever på eud på grundforløb 1 og 2 samt hovedforløb på hovedområdet ’Teknologi, Byggeri og Transport’.
Vis mere
Bæredygtighed i et pædagogisk perspektiv med Per Schultz Jørgensen
Play
15:00
Podcastserie: Din digitale gæstelærer
Bæredygtighed i et pædagogisk perspektiv med Per Schultz Jørgensen
I denne episode stiller tidligere professor Per Schultz Jørgensen skarpt på, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed i et socialt perspektiv. Podcasten har fokus på, hvordan man understøtter børn og unges evn...e til at klare udfordringer, blandt andet ved at arbejde med at give dem livsmod. Forløbet behandler, hvordan pædagogisk personale kan arbejde med bæredygtighed i deres pædagogiske praksis med børn og unge.

Forløbet, som er knyttet til denne podcast, er målrettet elever på eud på grundforløb 2 og hovedforløbet på uddannelsen til pædagogisk assistent (PAU).
Vis mere
Forstå forholdet mellem demokrati og religion med Svend Brinkmann
Play
22:19
Podcastserie: Din digitale gæstelærer
Forstå forholdet mellem demokrati og religion med Svend Brinkmann
I denne episode skal du møde psykologi-professor Svend Brinkmann, der sætter spot på forskellige demokratiformer, og han reflekterer samtidig over forholdet mellem demokrati og religion. Svend Brinkmann underst...reger, at man som borger har et ansvar for at udvikle og videreføre demokratiet. Hans budskab er videre, at vi skal leve sammen i et demokrati, selv om vi har forskellige livsanskuelser og tro.

Forløbet, som er knyttet til podcasten, er målrettet grundskoleelever i udskolingen.
Vis mere
Træd ud af komfortzonen med Jonas Risvig
Play
24:52
Podcastserie: Din digitale gæstelærer
Træd ud af komfortzonen med Jonas Risvig
I denne episode skal du møde filminstruktør Jonas Risvig. Jonas Risvig bruger i podcasten sin egen barndom og egne produktioner (for eksempel ungdomsserier) til at reflektere over identitet, motivation og fælle...sskab. Han fortæller egne erfaringer med at finde en retning og skabe sin egen identitet, om vigtigheden af at være en del af et fællesskab og om at forfølge sine drømme.

Forløbet, som knytter sig til podcasten, er målrettet elever i 8.-10. klasse.
Vis mere
Den bæredygtige forbruger med Sarah Hammershøy
Play
18:22
Podcastserie: Din digitale gæstelærer
Den bæredygtige forbruger med Sarah Hammershøy
I denne episode møder du Sarah Hammershøy, der er CEO i virksomheden MicroChange. Sarah Hammershøy fortæller i podcasten om bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion, og hvordan uddannelser kan bidrage til en ...bæredygtig udvikling. Forløbet åbner op for refleksioner om holdninger til bæredygtighed, og hvordan man finder ud af, om virksomheder producerer bæredygtigt. Sarah Hammershøy kommer også ind på, hvordan man kan arbejde med markedsføring i relation til bæredygtige valg hos forbrugerne.

Forløbet, som knytter sig til podcasten, er målrettet elever på grundforløb 1 og 2 på hovedområdet ’Handel, kontor og forretningsservice’.
Vis mere
Find din grønne iværksætter frem med Kristian Borbjerggaard
Play
15:54
Podcastserie: Din digitale gæstelærer
Find din grønne iværksætter frem med Kristian Borbjerggaard
I denne episode møder du iværksætter Kristian Borbjerggaard. Kristian Borbjerggaard fortæller om sin vej til at blive iværksætter samt sin hverdag og vision om at bidrage til den grønne omstilling. Han har star...tet virksomheden Venø Seafood, og han blev allerede inspireret til at starte egen virksomhed, da han gik på HTX-uddannelsen i Holstebro. Hør podcasten og bliv inspireret til, hvordan man kommer i gang som iværksætter.

Forløbet, som knytter sig til podcasten, er målrettet elever på eud på grundforløb 1 og 2 samt hovedforløb på tværs af erhvervsskolernes fire hovedområder.
Vis mere
Få styr på droner med Henrik Skov Midtiby
Play
22:01
Podcastserie: Din digitale gæstelærer
Få styr på droner med Henrik Skov Midtiby
I denne episode skal du møde lektor Henrik Skov Midtiby, der giver et indblik i den omfattende brug af droner og droneteknologi samt hvad det betyder i et samfundsperspektiv. I gæstelærerforløbet sætter Henrik ...Skov Midtiby fokus på muligheder, begrænsninger og udfordringer (herunder etiske dilemmaer) ved brugen af droner.

Forløbet, som knytter sig til podcasten, er målrettet teknologi (htx), teknikfag (htx) og idéhistorie (htx) samt dansk på alle gymnasiale uddannelser.
Vis mere
Sans din fremtid med Anne Skare Nielsen
Play
21:49
Podcastserie: Din digitale gæstelærer
Sans din fremtid med Anne Skare Nielsen
I denne episode fortæller fremtidsforsker Anne Skare Nielsen om, hvordan man kan forme sin egen fremtid. Podcasten skal være med til at give dig viden, der kan gøre det nemmere for dig at vælge uddannelse og jo...b. Anne Skare Nielsen fortæller om ’fremtidssans’ – denne fremtidssans skal dyrkes og trænes for at kunne træffe gode beslutninger om uddannelse og job.

Forløbet, som er knyttet til podcasten, er målrettet grundskoleelever i udskolingen.
Vis mere
Psykisk arbejdsmiljø og seksuel chikane med Maria Fantino
Play
26:23
Podcastserie: Din digitale gæstelærer
Psykisk arbejdsmiljø og seksuel chikane med Maria Fantino
I denne episode skal du møde radiovært på P3, Maria Fantino, der har oplevet seksuel chikane på sin arbejdsplads. Hun fortæller i podcasten om, hvad seksuel chikane betyder for det psykiske arbejdsmiljø. Hun bl...iver interviewet af adjunkt Ane Wolfsberg, og sammen udfolder de dimensioner af psykisk arbejdsmiljø med udgangspunkt i Maria Fantinos personlige oplevelser med seksuel chikane.

Forløbet, som er knyttet til podcasten, er målrettet elever på eud på grundforløb 1 og kan gå på tværs af de fire hovedområder.
Vis mere
Teknologiers muligheder i pædagogik og sundhed med Nanna Højlund
Play
25:52
Podcastserie: Din digitale gæstelærer
Teknologiers muligheder i pædagogik og sundhed med Nanna Højlund
I denne episode sætter Nanna Højlund fokus på, hvordan velfærdsteknologier påvirker social- og sundhedssektoren, og hvilke kompetencer social- og sundhedsassisterer samt -hjælpere skal have for at følge med den... teknologiske udvikling. Nanna Højlund, der er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, giver i podcasten en række eksempler på, hvordan ny teknologi kan understøtte borgeres mestring af eget liv, og hvilke kompetencer det kræver af social- og sundhedsassisterer samt -hjælpere.

Forløbet, som er knyttet til podcasten, er målrettet elever på eud på hovedområdet "Omsorg, sundhed og pædagogik".
Vis mere
Karrierelæring og social retfærdighed med Randi Skovhus
Play
14:29
Podcastserie: Din digitale gæstelærer
Karrierelæring og social retfærdighed med Randi Skovhus
I denne episode skal du møde lektor Randi Skovhus, der i podcasten har fokus på unges uddannelsesvalg. I podcasten fortæller Randi Skovhus om den indiske økonom og filosof Amartya Sens’ teori om frihed og socia...l retfærdighed. Teorien – med særlig fokus på begrebet ’capabilities’ – bruges som inspirationskilde til at anlægge en undersøgende og nysgerrig tilgang til unges valg af uddannelse og arbejde.

Forløbet, som er knyttet til podcasten, er målrettet elever på stx, hhx og hf i samfundsfag A og B.
Vis mere
Digital dannelse og distraktion med Jesper Aagard
Play
10:45
Podcastserie: Din digitale gæstelærer
Digital dannelse og distraktion med Jesper Aagard
I denne episode sætter lektor Jesper Aagaard fokus på at være ung i den digitale tidsalder. Hvad betyder digitaliseringen af samfundet for unges hverdagsliv, skole- og fremtidige arbejdsliv? Jesper Aagaard fort...æller om udfordringerne ved at blive distraheret af de mange digitale muligheder, og han præsenterer begrebet ’teknologiafhængighed’. Podcasten indeholder også konkrete bud på handlinger til at imødegå digital distraktion.

Forløbet, som er knyttet til podcasten, er målrettet dansk og samfundsfag på de gymnasiale uddannelser fra 1. - 3. g.
Vis mere