4. Når børns perspektiver inddrages i visitationen
Hvad mener eleven egentlig er bedst for sig selv - at gå i en almenklasse eller i en specialklasse?

På en skole i Holbæk inddrager de barnets perspektiv, når det skal afgøres, hvor og hvordan eleven får mest ud af sin skolegang både socialt og fagligt. Det har de faktisk gjort længe, men først i år er de begyndt at arbejde systematisk med at tage børnene med på råd.

Hør, hvordan det går med den strategi i denne episode af Veje til inklusion.

Medvirkende
Mads-Kristian Olsen, pædagogisk leder på Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken

Hanne Warming, professor på Roskilde Universitet

Vært
Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd

Læs mere om børneperspektiver og inkluderende læringsmiljøer her: https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljo/inkluderende-laeringsfaellesskaber.
Abonner på Podcast feed
 Abonner på podcast  
Embed podcast afsnit
 Embed podcast  
4. Når børns perspektiver inddrages i visitationen
Play
25:32
Veje til inklusion
4. Når børns perspektiver inddrages i visitationen
Hvad mener eleven egentlig er bedst for sig selv - at gå i en almenklasse eller i en specialklasse?

På en skole i Holbæk inddrager de barnets perspektiv, når det skal afgøres, hvor og hvordan eleven får mest ud af sin skolegang både socialt og fagligt. Det har de faktisk gjort længe, men først i år er de begyndt at arbejde systematisk med at tage børnene med på råd.

Hør, hvordan det går med den strategi i denne episode af Veje til inklusion.

Medvirkende
Mads-Kristian Olsen, pædagogisk leder på Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken

Hanne Warming, professor på Roskilde Universitet

Vært
Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd

Læs mere om børneperspektiver og inkluderende læringsmiljøer her: https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljo/inkluderende-laeringsfaellesskaber.
3. Samarbejde mellem almen- og specialafdelinger
Play
30:00
Veje til inklusion
3. Samarbejde mellem almen- og specialafdelinger
For at skabe flere og bedre inkluderende læringsmiljøer, hvor alle elever kan deltage og lære en masse og have det godt socialt, er det vigtigt at styrke samarbejdet mellem almen- og specialafdelinger.

Men hvordan gør man lige det?

Det kan du blive meget klogere på i denne episode af Veje til inklusion, hvor vi har besøgt Søndermarkskolen på Frederiksberg, som arbejder systematisk med at få alle elever til at være og lære sammen i fællesskaber.

Medvirkende
Lene Gjøl, pædagogisk leder på Søndermarkskolen
Jeanette Cederfeldt, inklusionsvejleder på Søndermarkskolen
Lotte Hedegaard-Sørensen, lektor i bl.a. inklusion på DPU, Aarhus Universitet

Vært
Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd

Læs mere om at arbejde med inkluderende læringsfællesskaber på emu.dk her: https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljo/inkluderende-laeringsfaellesskaber
2. Inkluderende læringsmiljøer på amerikansk
Play
24:13
Veje til inklusion
2. Inkluderende læringsmiljøer på amerikansk
På P. K. Yonge-skolen i Florida, USA, har de stor succes med at arbejde tværprofessionelt i et inkluderende læringsmiljø, hvor alle elever – både de særligt dygtige og dem, der har brug for ekstra støtte - undervises sammen.

Hvordan de griber det an, og hvordan deres arbejde kan inspirere danske kommuner, kan du høre i denne episode af podcasten Veje til inklusion; Inkluderende læringsmiljøer på amerikansk.

Medvirkende:
Jette Lentz, PPR-leder i Københavns Kommune.
Lene Nørgaard Hansen, skolekonsulent i Tønder Kommune.
Janne Hedegaard Hansen, inklusionsforsker og leder af Nationalt Forskningscenter for Udsatte Børn og Unge.

Læs mere om P. K. Yonge-skolens måde at arbejde på emu.dk her: https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljo/inkluderende-laeringsfaellesskaber/skolen-i-florida-hvor
1. Det faglige løft i specialtilbud
Play
26:36
Veje til inklusion
1. Det faglige løft i specialtilbud
Faglige mål og trivsel er vigtige for alle elever – også på specialområdet. Elever på specialområdet skal udvikle sig fagligt, og det har ikke altid haft det nødvendige fokus. Men hvordan griber man lige dét an som fagperson? Det kan du blive meget klogere på i denne episode af podcasten Veje til inklusion; Det faglige løft i specialtilbud.

Medvirkende:
Marie Bilde, sociolog i Rambøll
Kurt Conrad og Jesper Lind, lærere på Christianskolen

Læs mere om STUK’s landsdækkende netværksindsats på specialområdet her: https://www.uvm.dk/folkeskolen/laeringskonsulenterne/laeringskonsulenternes-inklusionsindsats