Oktober
Hvorfor giver det mening at arbejde med Forbedringsmodellen i kommunerne?
Hvorfor giver det mening at arbejde med Forbedringsmodellen i kommunerne?
05. oktober kl. 10:00
Hvorfor giver det mening at arbejde med Forbedringsmodellen i kommunerne? Forbedringsmodellen understøtter kommunernes arbejde med kvalitet og patientsikkerhed i hverdagen. Når både medarbejdere og ledere har fokus på forbedringsarbejdet, er det med til at skabe systematiske arbejdsgange og give et løbende fokus på læring og udvikling. Forbedringsmodellen er omdrejningspunktet i ”I sikre Hænder”, som 33 kommuner arbejder med på en række forskellige områder fx medicin, ledelse og liggesår. Vi ser nærmere på hvad forbedringsmodellen er? Hvilke erfaringer har kommunerne med at bruge forbedringsmodellen og hvordan kan kommunerne arbejde med den?
Status på evaluering af det specialiserede socialområde
15. oktober kl. 10:00
Regeringen igangsatte i juni 2020 en evaluering af det specialiserede socialområde. Med evalueringen skal skabes et nationalt overblik over målgrupper og tilbud på området som baggrund for at indrette området, så alle får den bedst mulige støtte til at leve et godt liv. Baggrunden er bl.a. en bekymring for, at der siden kommunalreformen er sket en afspecialisering af området. Arbejdet foregår ad tre spor. Spor 1 er en bred afdækning af målgrupper, tilbud og organiseringen på det specialiserede socialområde. I spor 2 udvikles en model for, hvordan man kan analysere de enkelte målgrupper og deres behov, som skal danne udgangspunkt for specialeplanlægning på det specialiserede socialområde. De to første spor danner grundlaget for et løsningsspor, der skal forhandles i Folketinget i slutningen af 2021. På webinaret gives status for evalueringen, og hvordan KL forholder sig til resultater og løsningsmuligheder.
Grundlæggende pleje
26. oktober kl. 10:00
Første erfaringer – forsøg med ny organisering af ældreplejen
29. oktober kl. 10:00
Vi præsenterer de første erfaringer fra udviklingsrummet ”Nærhed i omsorg”, hvor seks kommuner afprøver ny organisering af ældreplejen med inspiration fra den hollandske model, Buurtzorg.
November
Premiere: Ny journalføringsbekendtgørelse
01. november kl. 00:00
En ny bekendtgørelse om journalføring træder i kraft i løbet af sommeren 2021. Vi vil gennemgå den nye bekendtgørelse med fokus på ændringerne samt den nye tilhørende vejledning om sygeplejefaglige optegnelser , som er det vigtigste værktøj til sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne.
Premiere: Fælles Faglige Begreber
02. november kl. 10:00
Programbeskrivelse følger. Videoen offentliggøres - dette er ikke et livestream.
Premiere: Hvorfor giver det mening at arbejde med Forbedringsmodellen i kommunerne?
Premiere: Hvorfor giver det mening at arbejde med Forbedringsmodellen i kommunerne?
05. november kl. 00:00
Forbedringsmodellen understøtter kommunernes arbejde med kvalitet og patientsikkerhed i hverdagen. Når både medarbejdere og ledere har fokus på forbedringsarbejdet er det med til at skabe systematiske arbejdsgange og give et løbende fokus på læring og udvikling. Forbedringsmodellen er omdrejningspunktet i ”I sikre Hænder”, som 33 kommuner arbejder med på en række forskellige områder fx medicin, ledelse og liggesår. Vi ser nærmere på hvad forbedringsmodellen er? Hvilke erfaringer har kommunerne med at bruge forbedringsmodellen og hvordan kan kommunerne arbejde med den? OBS: Dette er ikke et livestream, men en video der gøres tilgængelig.
Strategisk salon
Strategisk salon
22. november kl. 10:00
Styrket nærvær og omsorg i ældreplejen – en status
30. november kl. 14:00
Flere kommuner har fået midler til at afprøve nye, innovative løsninger til at skabe mere nærvær og omsorg i ældreplejen. Vi tager den første temperaturmåling på udvalgte kommuners projekter.
December
TBA
TBA
01. december kl. 10:00
Året der gik
17. december kl. 10:00