Juni
Økonomiaftalen for 2022
22. juni kl. 12:30
Kort fortalt om økonomiaftalen med særligt fokus på social- og sundhedsområdet v. KL's cheføkonom Morten Mandø
Erklæring om velfærdsteknologi og Teknologiradar
23. juni kl. 15:30
Kort guide til to værktøjer vedr. anvendelse af teknologi. Den ene er den fælles erklæring om velfærdsteknologi, som blev lanceret på KL's Social- og sundhedspolitiske Forum d. 11. juni. Erklæringen vedrører social- sundheds- og ældreområderne og rummer udover mål og principper også en række politisk-etiske spørgsmål til overvejelse og debat, som introduceres. Desuden guider vi gennem KL's Teknologiradar, og hvordan den kan bringes i spil.
August
TBA
TBA
11. august kl. 10:00
Sundhedsydelser i friplejeboliger – hvad er kommunens ansvar?
13. august kl. 10:00
Beliggenhedskommunen er myndighed for de sundhedsindsatser, der udføres i friplejeboliger. Med udsendelsen sætter KL fokus på kommunernes ansvar, og hvad det fordrer ift. samarbejdet med friplejeboligleverandører.
Overgangen til voksenlivet for unge med handicap
Overgangen til voksenlivet for unge med handicap
17. august kl. 10:00
Den 1. januar 2021 trådte nye regler i kraft om kommunens sagsbehandling for og med unge med handicap og deres familier i forbindelse med forberedelserne af overgangen til voksenlivet. På webinaret kan du høre mere om de nye regler, og få inspiration til, hvordan din kommune kan tilrettelægge en god overgang, bl.a. i samarbejde med andre relevante afdelinger og fagfolk i kommunen. Fra Socialstyrelsen deltager specialkonsulent Mette Lund Møller og fuldmægtig Helle Nyhuus. Fra Aarhus Kommune deltager centerchef Rune Meyer og centerchef Anders Skov.
Strategisk salon
Strategisk salon
23. august kl. 10:00
KL’s direktør Christian Harsløf sætter fokus på nationale og tværkommunale dagsordner.
September
Housing first/hjemløshed
07. september kl. 10:00
Ny journalføringsbekendtgørelse
15. september kl. 14:00
En ny bekendtgørelse om journalføring træder i kraft i løbet af sommeren 2021. Vi vil gennemgå den nye bekendtgørelse med fokus på ændringerne samt den nye tilhørende vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, som er det vigtigste værktøj til sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne
TBA
TBA
22. september kl. 10:00
Retvisende og rettidig økonomisk og faglig styring på det specialiserede socialområde
28. september kl. 10:00
Gentofte Kommune har med rådgivning fra Komponent udviklet et system, der kobler data fra økonomi- og fagsystem. Systemet skal understøtte både den økonomiske og faglige styring. Målgruppen for ledelsesinformationen er såvel fagdirektører som sagsbehandlerne. På webinaret gennemgås mulighederne i systemet og der gives eksempler på konkrete data, der understøtter faglig styring og opfølgning på det specialiserede socialområde. Oplæg v/ Socialchef Anita Bahnsen og Chef for budget, styring og personale Inge Lene Møller, Gentofte Kommune, samt Komponent
Oktober
Hvorfor giver det mening at arbejde med Forbedringsmodellen i kommunerne?
Hvorfor giver det mening at arbejde med Forbedringsmodellen i kommunerne?
05. oktober kl. 10:00
Hvorfor giver det mening at arbejde med Forbedringsmodellen i kommunerne? Forbedringsmodellen understøtter kommunernes arbejde med kvalitet og patientsikkerhed i hverdagen. Når både medarbejdere og ledere har fokus på forbedringsarbejdet, er det med til at skabe systematiske arbejdsgange og give et løbende fokus på læring og udvikling. Forbedringsmodellen er omdrejningspunktet i ”I sikre Hænder”, som 33 kommuner arbejder med på en række forskellige områder fx medicin, ledelse og liggesår. Vi ser nærmere på hvad forbedringsmodellen er? Hvilke erfaringer har kommunerne med at bruge forbedringsmodellen og hvordan kan kommunerne arbejde med den?
Specialeplanlægning på socialområdet
15. oktober kl. 10:00
Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde forventes at være afsluttet omkring sommer 2021. En del af evalueringen har til formål at udvikle en model for, hvordan man kan analysere de enkelte målgrupper og deres behov. Modellen skal danne grundlag for en specialeplanlægning inspireret af sundhedsområdet. På webinaret præsenteres en eventuel politisk besluttet model og perspektiver for det specialiserede socialområde
Grundlæggende pleje
26. oktober kl. 10:00
Første erfaringer – forsøg med ny organisering af ældreplejen
29. oktober kl. 10:00
Vi præsenterer de første erfaringer fra udviklingsrummet ”Nærhed i omsorg”, hvor seks kommuner afprøver ny organisering af ældreplejen med inspiration fra den hollandske model, Buurtzorg.
November
TBA
TBA
02. november kl. 10:00
Psykiatriplan
Psykiatriplan
09. november kl. 10:00
TBA
TBA
15. november kl. 10:00
Strategisk salon
Strategisk salon
22. november kl. 10:00
Styrket nærvær og omsorg i ældreplejen – en status
30. november kl. 14:00
Flere kommuner har fået midler til at afprøve nye, innovative løsninger til at skabe mere nærvær og omsorg i ældreplejen. Vi tager den første temperaturmåling på udvalgte kommuners projekter.
December
TBA
TBA
01. december kl. 10:00
Året der gik
17. december kl. 10:00