Web TV Videotool
 
Forside
Om VideoTool
Features
Cases
Kontakt
Log Ind
Regler og betingelser for VideoTool.dk
Regler og Betingelser
Sidst ændret: 03.01.2013
En forudsætning for at ibrugtage en Web TV station på VideoTool, herunder også versioner til mobile enheder, er at 'Regler og Betingelser for VideoTool' er læst, godkendt og accepteret.

I det nedenstående vil de følgende betegnelser være synonyme med VideoTool: 'Vi', 'os' 'Sitet', 'Videotool' eller 'virksomheden'.

Vi forholder os ret til at ændre, tilføje eller ændre på dele af 'Regler og Betingelser for VideoTool'. Ved enhver ændring opdateres siden, hvorfra de kan ses fra, og i toppen af denne side vil det herefter fremgå, hvornår sidste ændring har fundet sted. Desuden notificeres superadministratorer omkring ændringer.

VÆR VENLIG AT LÆSE 'REGLER OG BETINGELSER FOR VIDEOTOOL.DK' GRUNDIGT, DE INDEHOLDER VIGTIG INFORMATION OM DINE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER PÅ SITET, DETS BEGRÆNSNINGER OG REGLER FOR HVORDAN EVENTUELLE TVISTER LØSES!
1. Data til oprettelse af profil - konto sikkerhed
Når Abonnenten opretter en profil og konto på VideoTool skal Abonnenten
a) afgive præcise, tidssvarende og korrekte data 'på Tro og Love',
b) holde password, kontooplysninger og andre fortrolige oplysninger hemmelige for andre,
c) opdatere abonnentdata og andre vigtige informationer, så de til enhver tid fremstår som tidssvarende og korrekte,
d) successivt være ansvarlig for enhver brug af konto, profil og dens indhold.
2. Ejerskab og ansvar for indhold
Alt indhold i Abonnentens profil (-er) på VideoTool inklusive design og grafik, beskrivende tekst, video, data, musik, lyde eller andre dele uploadet af Abonnenten, har Abonnenten til enhver tid det fulde ejerskab og rettigheder over - og ansvar for.
Abonnenten skal således overholde regler for copyright, almindelige regler om ophavsret og opfyldelse af almindelig dansk lovgivning, og svarer alene herfor overfor eksterne myndigheder eller tredjepart.
Abonnenter på VideoTool kan dele indhold med andre brugere, ved at benytte specielt designede features til dette; det er udelukkende Abonnentens ansvar, når denne vælger at dele materiale med andre brugere.
Dersom en Abonnent anvender materiale i sin profil, der stilles til rådighed af tredjepart, er det stadig Abonnenten, der har det fulde ansvar for, at indholdet overholder gældende regler for VideoTool, og almindeligt gældende copyright regler.
Det er ikke tilladt Abonnenten at andvende sin VideoTool profil som distributionsplatform for andres video- eller billedemateriale. F. eks er det ikke tilladt at andres video eller billeder placeres i Abonnentens mediebibliotek på VideoTool og derfra deles eller indlejres i websider, der tilhører andre. Hvis en Abonnent ønsker at hoste andres video- eller billedemateriale kan der forhandles om evt. partnerkontrakt. Kontakt NNTV herfor hvis behovet opstår, på tlf 33141514.
Abonnenten har selv det fulde ansvar for at gemme eventuelle masterfiler eller råmateriale.
Når Abonnenten fjerner indhold fra Sitet, vil det samtidig fjernes fra og permanent forsvinde fra de servere, det har ligget på. Det tilrådes derfor Abonnenten altid at tage back-up lokalt på Abonnentens computer (-e) af de filer, der ønskes fjernet fra Abonnentens profil.
Ønsker Abonnenten at lukke sin profil, vil det samtidig betyde, at alt indhold i profilen fjernes og slettes, og at de bindinger Abonnenten har indgået i forhold til profilen, ophører, herunder indholdn der er delt med andre brugere eller på andre websider.
Vi forholder os visningsret til Abonnentens offentliggjorte indhold eller profil i forbindelse med eksempelvis branding af VideoTool, dvs at der aldrig i denne sammenhæng vises indhold fra Abonnentens lukkede kanaler.
3. Varemærket VideoTool
VideoTool er ejet af NNTV ApS og dets grafik, logo, design, kode, database og tjenester er samlet et varemærke i Danmark i henhold til Patent- og Varemærkestyrelsens regler for beskyttelse af varemærker.
Derfor må varemærket VideoTool og dets indhold ikke benyttes uden foregående tilladelse fra Virksomheden (NNTV ApS - CVR nr. 25491475).
4. Bruger ansvar - data
Det er ikke tilladt Abonnenten at:

- indsamle eller distribuere andres e-mail adresser eller anden kontakt information eller personlige data tilhørende andre brugere via VideoTool med den hensigt at anvende disse data i ulovligt ærinde.
- bruge Sitet til ulovlige formål, eller agere på en måde, der kan skade eller forvolde ulempe for VideoTool.
- bruge automatiserede scripts til at indsamle information eller data fra Sitet.
- uploade, sende, transmittere, dele, opbevare eller på nogen anden måde gøre indhold tilgængeligt fra Sitet, der på nogen måde kan opfattes af os som truende, ulovligt, særligt grænseoverskridende, krænkende, hadefuldt, agiterende på folkeforførende vis, racistisk, diskriminerende eller på anden måde skønnet uegnet til Sitet.
- oprette profiler i andre personers, virksomheders eller andres navne uden deres samtykke og tilladelse hertil.
- uploade, sende, transmittere, dele, opbevare eller på nogen anden måde gøre indhold tilgængeligt fra Sitet, der kan medføre at andre brugere modtager "junk mail", "spam" "kæde breve" eller "pyramide spil"
- uploade, sende, transmittere, dele, opbevare eller på nogen anden måde gøre indhold tilgængeligt fra Sitet, der består af andre brugeres personlige data herunder adresser, telefonnumre, e-mail addresser og kreditkort information - med mindre der foreligger tilladelse hertil.
- uploade, sende, transmittere, dele, opbevare eller på nogen anden måde gøre indhold tilgængeligt fra Sitet, der indeholder eller henviser til software virus eller anden destruktiv kode, filer der er beregnet på at forstyrre, trække data ud eller ødelægge indhold på Sitet eller hos andre brugere inklusive deres personlige computere og mobil telefoner, samt filer eller programmer relateret til eller understøttende eksternt telekommunikations udstyr.
- intimidere, forfølge eller systematisk overvåge andre brugere, herunder at anvende smart agents til at overvåge deres trafik eller digitale bevægelsesmønstre på Sitet.
- benytte eller forsøge at benytte andre brugeres konti eller profiler.
5. Overtrædelse af copyright og andre rettigheder
Abonnenter på VideoTool skal respektere ejendomsretten og rettighed over produceret indhold (herunder video, audio, billeder, tekster, grafikker m.m.) ifølge danske love herom.
Hvis en overtrædelse af copyright eller anden krænkelse af rettighedsforhold til uploadet indhold finder sted, er det den krænkedes ret og pligt at reagere herpå og indlede eventuelle retslige undersøgelser og tvister parterne imellem.
Parterne kan i tilfælde af konflikt anmode VideoTool om, at det omstridte indhold sættes i karantæne, indtil tvist eller konflikt er afgjort.
Ved ophævelse af eventuel karantæne skal der forelægges dokumenter, der tydeligt og med juridisk gyldighed klarlægger ophavsret og rettigheder til indholdet.
Limks til info om rettigheder og copyrigt:
NCB: http://www.ncb.dk
KODA: http://www.koda.dk
COPYDAN: http://www.copydan.dk
6. Kontrol med uploadet materiale
VideoTool overvåger og kontrollerer løbende offentligt tilgængeligt materiale med henblik på at sikre, at regler for Sitet overholdes.
7. Salg fra Sitet
Abonnenten har til enhver tid ret til at bruge VideoTool som salgssted, men skal overholde almindelig dansk lov om ophavsret, markedsføring m. v. Det vil således til enhver tid være Abonnenten, der har ansvar overfor tredjepart mht. varer, salgsfremstød, prisers rigtighed i materiale m. v. i henhold til markedsføringsloven.
8. Abonnenternes kommunikation med hinanden
Abonnenter er selv ansvarlige for deres kommunikation med andre brugere. Vi forbeholder os ret til at monitere offentligt tilgængelig kommunikationen på Sitet, men har ikke ansvar herfor.
9. Fortrolighed i forhold til data og trafik
VideoTool, NNTV og medarbejdere i virksomheden har til enhver tid tavshedspligt i forhold til Abonnentens uploadet materiale og indhold, der ikke er offentligt tilgængeligt.
10. Udelukkelse og lukning af profiler og konti
VideoTool har ret til at udelukke Abonnenter fra Sitet samt at lukke konti og profiler, inklusiv at fjerne al data en Abonnent har uploadet, såfremt Abonnenten overskrider reglerne for Sitet, eller forårsager eller har forsøgt at forårsage gene eller skade på VideoTool eller en anden bruger på Sitet.
Hvis en Abonnent ikke reagerer på henvendelser fra VideoTool, vil vi kunne flytte alt Abonnentens indhold til en lukket profil, der kan åbnes igen, hvis kontakten genetableres/abonnementet fornyes.
11. Juridisk grundlag
Ved eventuelle tvister, med VideoTool/NNTV ApS som den ene part, vil der, såfremt ingen løsning umiddelbart kan findes på konflikten mellem parterne, foretages en overdragelse af tvisten til rette myndighed, hvilket som udgangspunkt vil være Sø- og Handelsretten i Danmark.
12. Spørgsmål
Spørgsmål angående Sitet, "Regler og Betingelser for VideoTool" eller andet bedes rettet til nntv@nntv.dk.
VideoTool v. NNTV Aps, Filmbyen 14, 2650 Hvidovre - Telefon: +45 33 14 15 14 - www.nntv.dk.