Konference del 1
Betydning af forebyggende indsatser i daginstitutioner
Opmærksomhedspunkter for samarbejdet set fra et BKF-perspektiv
Etablering af åben konsultation som fast tilbud i daginstitutioner
Konference del 1
Play
128:11
Konference del 1
Betydning af forebyggende indsatser i daginstitutioner
Opmærksomhedspunkter for samarbejdet set fra et BKF-perspektiv
Etablering af åben konsultation som fast tilbud i daginstitutioner
Konference del 2
Play
40:09
Konference del 2
En styrket opmærksomhed på flygtningebørn
Konference del 3
Play
77:15
Konference del 3
Samarbejdets betydninger. Hvordan kan PPR og pædagoger samarbejde relevant? Ønsker til fremtidens samarbejde mellem PPR og dagtilbud